ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21 | IH Bydgoszcz

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2020/21 do Szkoły International House w Bydgoszczy oraz do filii w Nakle, Żninie i Szubinie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i wrześniu 2020.

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie: 52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl

W roku szkolnym 2020/21 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona częściowo w szkole z zachowaniem koniecznych rygorów i częściowo zdalnie/online, jeden dzień w szkole, a drugi w domu przed komputerem. Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby prawie na każdym poziomie zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Oferta nauki w sposób zdalny/online jest również skierowana do wszystkich osób spoza Bydgoszczy i filii, które chciałyby uczestniczyć w naszych kursach z osobami z całej Polski.

Pierwsze zajęcia dla grup nauczanych w sposób łączony (tradycyjnie + zdalnie) odbędą się w sposób tradycyjny, w klasie. Dokładna data terminu pierwszych zajęć zostanie przekazana drogą elektroniczną.

Grupy prowadzone w Bydgoszczy rozpoczną naukę w ostatnim tygodniu września, po 28.09.2020.

Pierwsze zajęcia „w klasie” dla grup prowadzonych w Nakle odbędą się w poniedziałek, 21 września 2020.

Pierwsze zajęcia „w klasie” dla grup prowadzonych w Żninie odbędą się we wtorek, 22 września 2020.

Pierwsze zajęcia „w klasie” dla grup prowadzonych w Szubinie odbędą się w czwartek, 24 września 2020.

Nauczanie stacjonarne i zdalne/online prowadzone będzie przez doświadczonych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

Oferta nauki w sposób zdalny/online jest również skierowana do wszystkich osób spoza Bydgoszczy i filii, które chciałyby uczestniczyć w naszych kursach z osobami z całej Polski. 


Zapisy dla osób kontynuujących naukę

Zapisanie się na kursy w roku 2020/21 nie następuje w sposób automatyczny. Aby wyrazić chęć kontynuowania nauki należy powiadomić o tym sekretariat naszej szkoły telefonicznie:  52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl, podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko ucznia (kontynuacja nauki)
  • miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin) lub zajęcia online
  • numer telefonu kontaktowego, adres email

Przykłady:
Jakub Nowacki (kontynuacja nauki), Nakło, 601 265 543, annanowacka@gmail.com)
Anna Kowalska (kontynuacja nauki), zajęcia online, 508 223 456, anna.kowalska@gmail.com)
Po otrzymaniu takiej informacji skontaktujemy się z Państwem na początku września w celu ustalenia szczegółów dotyczących dni i godzin zajęć, potwierdzenia formy zajęć (zajęcia stacjonarne/tradycyjne lub zajęcia całkowicie online) oraz opłat.

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób kontynuujących od 2040 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Zapisy dla osób nowych

Wszystkie osoby nowe (w tym dzieci od 5 roku życia), które chciałyby zapisać się na kursy stacjonarne/tradycyjne lub kursy całkowicie online w roku 2020/21,  proszone są najpierw o przystąpienie do TESTU POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE. Formularz testu zawiera wszystkie informacje, które pozwolą nam się z Państwem skontaktować, aby zorganizować część ustną testu i porozmawiać na temat  Państwa oczekiwań i preferencji dotyczących nauki.
Można również wyrazić chęć nauki powiadamiając o tym sekretariat naszej szkoły telefonicznie:  52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl, podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko ucznia (uczeń nowy)
  • miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin) lub zajęcia online
  • numer telefonu kontaktowego, adres email

Przykłady:
Jakub Nowacki (uczeń nowy), Nakło, 601 265 543, annanowacka@gmail.com)
Anna Kowalska (uczeń nowy), zajęcia online, 508 223 456, anna.kowalska@gmail.com).
Po otrzymaniu takiej informacji skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia daty testu, szczegółów dotyczących dni i godzin zajęć, formy zajęć (zajęcia tradycyjne lub zajęcia całkowicie online), opłat oraz innych szczegółów.

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób nowych od 2140 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


W związku z ciągle niepewną sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego, w chwili obecnej, preferowanym sposobem przystąpienia do testu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego jest udział w teście online.
W szczególnych przypadkach, osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w teście online, mogą to zrobić w sekretariacie szkoły w Bydgoszczy.
Test przeznaczony jest tylko dla osób nowych, które nie kontynuują nauki w International House w Bydgoszczy, lub miały przerwę w nauce. Po wykonaniu testu pisemnego, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia daty testu ustnego i dalszych szczegółów.

Priorytetem w International House Bydgoszcz jest zapewnienie naszym uczniom/klientom oraz pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Przestrzegamy zachowanie dystansu społecznego i zasad odpowiedniego postępowania, a w zależności od rozwoju sytuacji, nauka języka angielskiego będzie mogła być prowadzona w sposób zdalny/online. WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE ZDALNEJ/ONLINE

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w roku szkolnym 2020/21, przewidujemy dwie formy nauczania:

1. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały tylko w sposób online. Planujemy, aby prawie na każdym poziomie zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie online.
2. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona częściowo w szkole z zachowaniem koniecznych rygorów i częściowo online, jeden dzień w szkole, a drugi w domu przed komputerem. Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 52 322 35 15, 535 996 496, email: bydgoszcz@inthouse.pl