ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2020/21 do Szkoły International House w Bydgoszczy oraz do filii w Nakle, Żninie i Szubinie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i wrześniu 2020.

Niższe ceny obowiązują dla osób nowych i  kontynuujących naukę, które wpłacą zaliczkę przed wakacjami, do 30 czerwca 2020.

Aby zapisać się przed wakacjami i uzyskać niższe ceny, należy do dnia 30 czerwca 2020 wpłacić na konto International House w Bydgoszczy kwotę 100 zł z następującymi informacjami w tytule przelewu:
Imię i nazwisko ucznia, miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin), numer telefonu kontaktowego, adres email
(przykład: Jakub Nowacki, Nakło, 601 265 543, annanowacka@gmail.com).

W związku z tym, że w obecnej chwili nie ma możliwości osobistej wizyty w sekretariacie szkoły, jest to jedyny sposób potwierdzenia chęci udziału w kursach języka angielskiego w roku 2020/21. Z każdą osobą, która wpłaci 100 zł skontaktujemy się pod koniec sierpnia/na początku września 2020 w celu ustalenia szczegółów dotyczących nauki.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy we wrześniu, wpłacone pieniądze zostaną w całości zwrócone.

Dane do przelewu:
International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k. , Nr konta: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

W związku z ciągle niepewną sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego, w chwili obecnej, jedynym sposobem podejścia do testu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego jest udział w teście online.
Test przeznaczony jest tylko dla osób nowych, które nie kontynuują nauki w International House w Bydgoszczy, lub miały przerwę w nauce, w naszej szkole. Po wykonaniu testu pisemnego, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia daty testu ustnego i dalszych szczegółów.

Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna we wrześniu i następnych miesiącach. Zakładamy w związku z tym następujące możliwości nauczania:

1. Powrót do 100% normalności bez wirusa – nauka prowadzona tradycyjnie w klasach, bez żadnych ograniczeń.
2. Powrót fali zachorowań jak w marcu 2020 – nauka prowadzona całkowicie online.
3. Częściowy powrót do normalności z zachowaniem ostrożności i bezpiecznej odległości – nauka prowadzona częściowo w szkole z zachowaniem koniecznych rygorów i częściowo online, jeden dzień w szkole, a drugi w domu przed komputerem.

Nie będziemy jednak w stanie określić sposobu prowadzenia nauki wcześniej, niż na początku września 2020. Możliwe jest również, że w trakcie roku szkolnego, na bieżąco, będziemy zmuszeni do zmiany formy nauczania, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Bez względu na rozwój sytuacji, jeśli będzie zainteresowanie ze strony klientów, planujemy aby prawie na każdym poziomie dla dzieci, młodzieży i dorosłych funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie online.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 535 996 496, email: bydgoszcz@inthouse.pl