Indywidualny kurs angielskiego - Kursy angielskiego dla osób indywidualnych i firm | IH Bydgoszcz

 

 Indywidualny kurs języka angielskiego

 

 Indywidualny kurs języka angielskiego

Kursy dla osób indywidualnych i dla firm

indywidualne lekcje angielskiego / indywidualny kurs angielskiego

International House Bydgoszcz zajmuje się organizacją szkoleń z języka angielskiego na zlecenie firm oraz dla osób prywatnych na zasadach szkoleń indywidualnych. Nauka nie odbywa się wtedy w kilkuosobowych grupach organizowanych w szkole, ale w systemie jeden-na-jeden.

W naszych szkołach kursy prowadzone są głównie przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych „native speakers”, posiadających międzynarodowe kwalifikacje metodyczne CELTA lub DELTA, wymagane przez International House do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Nauka odbywa się tylko po angielsku, co pomaga w przełamaniu bariery komunikowania się w tym języku.

 

Indywidualne kursy języka angielskiego to:

 • dowolna długość i intensywność kursu (od 2 do 40 godzin lekcyjnych tygodniowo)
 • kursy zawsze dostosowane i zaprojektowane do potrzeb Firmy lub danej osoby
 • zajęcia prowadzone w naszej Szkole, w siedzibie Firmy lub dowolnie wybranym miejscu przez klienta (hotel, dom, ośrodek wypoczynkowy itp.)
 • szeroki wybór czasu odbywania się zajęć (od godziny 7 do 21) 7 dni w tygodniu
 • zajęcia indywidualne (one-to-one) lub w grupach (max. 12 osób)
 • wielkość i ilość grup dostosowana do potrzeb Firmy
 • kursy ogólne języka angielskiego (General English) i z elementami Business English (negocjacje, prezentacje, pisanie e-maili, telefonowanie itp.)
 • kursy specjalistyczne: Business English, IT English, dla prawników, inżynierów itp.
 • najlepsi, wykwalifikowani nauczyciele z krajów anglojęzycznych (native speakers) i z Polski
 • zajęcia również z wykorzystaniem tablic interaktywnych
 • szczegółowe raporty z postępów w nauce i obecności na zajęciach

Rodzaje kursów języka angielskiego dla osób indywidualnych i firm:

One-to-one (zajęcia indywidualne jeden-na-jeden). Ten sposób nauki daje możliwość dopasowania terminu zajęć, dowolne ustalenie ich częstotliwości, intensywności, terminu rozpoczęcia, długości trwania i miejsca odbywania się zajęć. Program i tematyka kursu są ustalane w sposób indywidualny w oparciu o analizę potrzeb klienta.

Business English. Kursy te oparte są na podręcznikach i materiałach do Business English. Umożliwiają nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim używanym w środowisku biznesu. W ramach tego typu kursu istnieje możliwość przygotowania do zdania jednego z egzaminów Cambridge English: Business Certificates (BEC).

Modular Business English. Są to krótkie kursy ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w środowisku biznesu. Składają się na nie opcjonalne moduły: prowadzenie spotkań, telefonowanie, negocjacje, prezentacje, pisanie listów i inne.

General English. Kursy te opierają się na standardowych podręcznikach i materiałach. Umożliwiają naukę struktur gramatycznych, słownictwa, rozwinięcie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. W ramach tego typu kursów istnieje również możliwość przygotowania do egzaminów Cambridge English (FCE, CAE, CPE).

Konwersacje. Zajęcia tego typu mają na celu rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka dostosowana jest do potrzeb uczestników kursu.

W ramach szkoleń z języka angielskiego istnieje również możliwość dołączenia pracowników Firmy do odpowiednich grup prowadzonych w International House na preferencyjnych zasadach finansowych.


Oferta dodatkowa:

 • audyt językowy Firmy (określenie poziomu znajomości j. angielskiego pracowników, rekomendacje jak podnieść ten poziom i w jakim czasie)
 • „proof reading” – poprawianie tłumaczeń angielskich (oferty, ulotki, foldery) aby tekst był napisany naprawdę „po angielsku”
 • intensywne, wyjazdowe szkolenia językowe w sieci Szkół International House w ponad 140 miejscach na całym świecie obejmujące następujące języki: angielski, włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, arabski, chiński, portugalski, czeski, słowacki, litewski, ukraiński, węgierski, estoński, rumuński Cena kursu dla firm obejmuje:

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach konwersacyjnych (do 40 godzin lekcyjnych w roku) oraz dostępu do sali komputerowej z internetowymi kursami językowymi i oprogramowaniem wspomagającym naukę

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich szkoleń dla firm i osób indywidualnych otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły International House w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15