Specjalistyczne kursy angielskiego: Financial English, Legal English, Medical English - IH Bydgoszcz

Kursy specjalistyczne i zawodowe

Financial English

Szkolenia z języka angielskiego z zakresu finansów prowadzone przez International House zostały stworzone z myślą o finansistach i księgowych pracujących w środowisku międzynarodowym, a także studentach kierunków związanych z finansami. Są świetną propozycją dla tych, którym język angielski z zakresu finansów jest lub w przyszłości będzie niezbędny w pracy.

W trakcie kursu słuchacze:

 • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur języka formalnego
  poznają szeroki zakres specjalistycznego słownictwa z dziedziny finansów
 • posiądą umiejętność używania języka angielskiego podczas spotkań, negocjacji i dyskusji na tematy związane z finansami, podczas których będą potrafili jasno wyrażać swoje zdanie
 • nauczą się tworzenia oraz rozumienia specjalistycznych tekstów, takich jak raporty finansowe, oferty czy artykuły z prasy specjalistycznej
 • Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz przechodzi test określający jego poziom zaawansowania. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Zajęcia odbywają się w grupach lub one-to-one, w zależności od indywidualnych potrzeb.


Legal English

Kursy Legal English organizowane przez International House są przeznaczone dla specjalistów z dziedziny prawa, a także dla osób zainteresowanych tematyką prawną, pragnących podjąć studia prawnicze za granicą lub pracę tłumacza.

W trakcie kursu słuchacze:

 • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur języka formalnego
 • poznają szeroki zakres słownictwa prawniczego z różnych dziedzin: prawa handlowego, gospodarczego, finansowego itp.
 • posiądą umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych: umów, aktów notarialnych, aktów prawnych, artykułów fachowych itp.
 • nauczą się wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach, posługiwania się językiem negocjacjiKursy odbywają się na poziomach CEFR B2-C1 (Upper-Intermediate – Advanced).

Zajęcia odbywają się w grupach lub one-to-one, w zależności od indywidualnych potrzeb.


Medical English

Kursy Medical English prowadzone przez International House skierowane są do osób związanych z sektorem medycznym (lekarzy, pielęgniarek, studentów, tłumaczy), które chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego o terminologię medyczną, doskonalić umiejętność czytania prasy specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy.

W trakcie kursu słuchacze:

 • Uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki i struktur języka angielskiego, zwłaszcza wyrażeń i zwrotów niezbędnych w codziennym kontakcie z pacjentem
 • Poznają szeroki zakres specjalistycznego słownictwa z dziedziny medycyny
 • Udoskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem prasy fachowej i publikacji naukowych
 • Rozwiną umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach związanych z życiem zawodowym

Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.


Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz przechodzi test określający jego poziom zaawansowania. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Kliknij Tu żeby zrobić test online

Szczegółowe informacje dotyczące Financial, Legal i Medical English oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły International House w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15