Informacje o IH World | IH Bydgoszcz

Misja

Nauka języka obcego to także nauka patrzenia na świat z perspektywy innych ludzi. Celem International House jest promowanie i doskonalenie porozumienia na całym świecie poprzez najwyższą jakość nauczania języka angielskiego.

W International House przestrzegamy wysokich standardów edukacyjnych, ponieważ wierzymy, że satysfakcja płynącą z nauki i pracy w naszych Szkołach stanowi trwałą podstawę dalszego rozwoju organizacji IH.

International House World Organisation (Światowa Organizacja International House)

Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością.

Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Nauko, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie.

Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Obecnie szacuje się, że kursy metodyczne prowadzone na bazie metody IH ukończyło ponad 150.000 nauczycieli. Ich doskonała reputacja oraz promowanie przez nich skutecznych metod nauczania spowodowało, że bardzo wiele szkół zaczęło korzystać z metody IH i przestrzegać jej standardów. Dziś sieć ponad 150 szkół afiliowanych przy IH w ponad 50 krajach świata tworzy największą niezależną organizację zajmującą się nauczaniem języka angielskiego. Oprócz języka angielskiego International House zajmuje się nauczaniem 26 innych języków obcych.

Celem i misją International House jest promocja wysokich standardów nauczania języków obcych oraz wykorzystanie wspólnej nauki i pracy ludzi różnych narodowości do lepszego poznania się i zrozumienia. Warunkiem afiliacji, czyli bycia jedną ze szkół IH, jest przestrzeganie standardów nauczania języka angielskiego oraz odpowiednia organizacja warunków nauki i pracy.

Szkoły IH podlegają regularnym wizytacjom z Centrali w Londynie. Od ich wyniku zależy prawo do czerpania z doświadczenia IH i używania nazwy tej organizacji. Wzajemna wymiana doświadczenia miedzy szkołami IH na całym świecie oraz system szerokiego wsparcia metodycznego dla nauczycieli gwarantuje wysoki poziom nauczania. W efekcie każda szkoła IH, również ta w Twoim mieście, oferuje kurs równie doskonały, jak flagowa szkoła IH w Londynie.

Więcej o światowej Organizacji IH czytaj na: www.ihworld.com

Założycielem International House był John Haycraft – absolwent Wellington College, Oxford i Yale, dyrektor International House w latach 1964-90, dyrektor „Soros English Language Programme” w latach 1991-94, podróżnik, autor książek: „Babel in Spain”, „Babel in London”, „Language Traveller”, „Italian Labyrinth”, „In Search of the French Revolution” oraz cyklu audycji „Getting on with English” dla BBC „English by Radio”, osobisty nauczyciel języka angielskiego Prezydenta Finlandii Kekkonena, doradca miliardera – filantropa George’a Sorosa (który finansował wiele projektów edukacyjnych w Europie Wschodniej).

Więcej o Johnie Haycraft czytaj:
http://doosanedu.com/school/international-house-london/haycraft/

IH Polska

W chwili obecnej w Polsce działają 4 szkoły językowe afiliowane w International House. Oprócz szkół w Bydgoszczy i Toruniu z ich oddziałami w Inowrocławiu, Nakle, Żninie i Szubinie, działają również szkoły w Bielsku-Białej i Wrocławiu.