Kurs Legal English | IH Bydgoszcz

Legal English

Kurs Legal English

Kursy Legal English organizowane przez International House są przeznaczone dla specjalistów z dziedziny prawa, a także dla osób zainteresowanych tematyką prawną, pragnących podjąć studia prawnicze za granicą lub pracę tłumacza.

Kurs Legal English

W trakcie kursu Legal English słuchacze:

  • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur języka formalnego
  • poznają szeroki zakres słownictwa prawniczego z różnych dziedzin: prawa handlowego, gospodarczego, finansowego itp.
  • posiądą umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych: umów, aktów notarialnych, aktów prawnych, artykułów fachowych itp.
  • nauczą się wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach, posługiwania się językiem negocjacji.

Kursy Legal English odbywają się na poziomach CEFR B2-C1 (Upper-Intermediate – Advanced).
Zajęcia odbywają się w grupach lub one-to-one, w zależności od indywidualnych potrzeb.


Przed rozpoczęciem kursu Legal English każdy słuchacz przechodzi test określający jego poziom zaawansowania. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Kliknij Tu żeby zrobić test online

Szczegółowe informacje dotyczące Financial, Medical i Legal English oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły International House w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15