Kurs Medical English | IH Bydgoszcz

Medical English

Kurs Medical English

Kursy Medical English prowadzone przez International House skierowane są do osób związanych z sektorem medycznym (lekarzy, pielęgniarek, studentów, tłumaczy), które chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego o terminologię medyczną, doskonalić umiejętność czytania prasy specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy.

Kurs Medical English

W trakcie kursu Medical English słuchacze:

  • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki i struktur języka angielskiego, zwłaszcza wyrażeń i zwrotów niezbędnych w codziennym kontakcie z pacjentem
  • poznają szeroki zakres specjalistycznego słownictwa z dziedziny medycyny
  • udoskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem prasy fachowej i publikacji naukowych
  • rozwiną umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach związanych z życiem zawodowym

Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.


Przed rozpoczęciem kursu Medical English każdy słuchacz przechodzi test określający jego poziom zaawansowania. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Kliknij Tu żeby zrobić test online

Szczegółowe informacje dotyczące Financial, Legal i Medical English oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły International House w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15