Jak działa szkoła IH Bydgoszcz | IH Bydgoszcz

Jak działa szkoła IH Bydgoszcz

Jak działa szkoła języka angielskiego International House w Bydgoszczy

 

Dziękujemy za zainteresowanie nauką w szkole International House w Bydgoszczy. Aby naszym obecnym i przyszłym słuchaczom, przybliżyć i wyjaśnić pewne zagadnienia związane z nauką języka angielskiego w naszej Szkole, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauki i pracy w IH Bydgoszcz.

W IH BYDGOSZCZ OFERUJEMY

 • Najwyższą jakość nauczania, potwierdzoną dużą ilością osób kontynuujących naukę oraz wymiernymi osiągnięciami naszych uczniów
 • Nauczanie sprawdzoną I efektywną metodą, pozwalającą szybko przełamać barierę językową
 • Wyłącznie wykwalifikowanych lektorów
 • Profesjonalną opiekę metodyczną nad procesem nauczania
 • Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim przez nauczycieli głównie z Wielkiej Brytanii
 • Możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach konwersacyjnych dla naszych słuchaczy i osób z ich najbliższej rodziny w wymiarze do 40 godzin rocznie
 • Stały kontakt i pomoc uczniowi w przypadku nieobecności lub problemów z nauką

W IH BYDGOSZCZ ZAPEWNIAMY

 • Bieżącą kontrolę postępów, m.in. poprzez obowiązkowe zadania domowe i testy sprawdzające
 • Egzamin na zakończenie roku szkolnego oraz informację ze wskazaniem odpowiedniego poziomu dla kontynuacji nauki w roku następnym
 • Świadectwo uczęszczania i ukończenia danego poziomu zaawansowania
 • Wspomagające, punktacyjne systemy motywacyjne dla grup dziecięcych i młodzieżowych, które mają na celu wspieranie u uczniów pozytywnych zachowań oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pracy w grupie
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach konwersacyjnych w siedzibie szkoły dla młodzieży od 12 do 15 lat oraz dla osób z grup dorosłych (90 minut – jeden raz w tygodniu, do 40 godzin w ciągu roku)
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach, podczas których lektor pomaga uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności lub wyjaśnia szczególnie trudne zagadnienia
 • Możliwość indywidualnego spotkania z nauczycielem na każdym etapie nauki w celu omówienia i kontroli procesu nauczania
 • Dwa opisowe raporty o postępach w nauce (koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego), oraz możliwość uczestnictwa rodziców w wywiadówkach
 • Niezwłoczny kontakt z rodzicami w przypadku spóźnień dziecka na zajęcia, nieobecności, problemów w nauce, braku prac domowych lub zastrzeżeń dotyczących zachowania
 • Możliwość udziału w międzynarodowych Egzaminach Cambridge English: YLE, KET for Schools, PET for Schools, KET, PET, FCE, CAE, CPE
 • Możliwość uczestnictwa w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach, przygotowujących do Egzaminów YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE
 • Egzamin próbny w STYCZNIU / LUTYM przed egzaminami FCE, CAE i CPE wraz z pisemną rekomendacją Szkoły

NAUCZYCIELE I TROSKA O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ W IH BYDGOSZCZ

 • Nauka języka angielskiego w naszej Szkole prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli głównie z Wielkiej Brytanii
 • Za właściwy poziom zajęć i przebieg nauki odpowiada Dyrektor Metodyczny (DOS), któremu pomaga Wicedyrektor (ADOS) i kilku nauczycieli z dłuższym stażem (Senior Teachers)
 • Wszyscy nauczyciele podlegają okresowym hospitacjom, w czasie których sprawdzane jest przygotowanie nauczyciela do lekcji oraz sposób i jakość prowadzenia lekcji
 • W sytuacjach tego wymagających, wizytacja klasy i sprawdzenie jakości prowadzonych zajęć odbywa się w trybie natychmiastowym
 • Wszyscy nauczyciele raz w tygodniu uczestniczą w warsztatach metodycznych mających za zadanie omawianie i rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • Dwa razy w roku organizowane są całodniowe sesje warsztatów metodycznych w czasie których uczestniczą również prezenterzy spoza Szkoły
 • W czasie zajęć używane są najnowsze podręczniki renomowanych wydawnictw: Pearson, Cambridge University Press, Oxford University Press oraz materiały dodatkowe opracowywane przez metodyków International House
 • Co trzy lata Szkoła International House w Bydgoszczy poddawana jest inspekcji przeprowadzanej przez Centralę International House World Organisation w Londynie

ZAJĘCIA DODATKOWE W IH BYDGOSZCZ

 • Bezpłatne zajęcia konwersacyjne dla słuchaczy i ich najbliższej rodziny prowadzone od końca października. W sumie do 40 dodatkowych, darmowych godzin żywego, autentycznego języka angielskiego w ciągu roku
 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – KIDS CLUB – dla dzieci od 7 do 12 roku życia, dwa razy w roku szkolnym
 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – TEENAGE CLUB – dla młodzieży od 12 do 15 roku życia, jeden raz w roku szkolnym
 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – QUIZ NIGHT – dwa razy w roku szkolnym dla słuchaczy z grup dorosłych
 • GRILL PARTY – na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich Słuchaczy i ich bliskich
 • Dostęp do biblioteki z literaturą anglojęzyczną, usystematyzowaną pod względem poziomu i kategorii książek, z dużą ilością książek dla dzieci
 • Klub szkolny, w którym można odrobić pracę domową, przygotować się do lekcji lub skorzystać z wypożyczonej książki, a także nabyć napoje i słodycze