Kursy Business English (angielski biznesowy) | IH Bydgoszcz

Kursy Business English

Kursy Business English

Kursy Business English prowadzone przez szkołę International House w Bydgoszczy przeznaczone są dla każdego, kto funkcjonuje w biznesie lub jest zainteresowany tą tematyką – prezesa, dyrektora, pracownika korporacji, specjalisty ds. eksportu, studenta kierunków ekonomicznych itp.

W trakcie kursu słuchacze:

 • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur języka używanego w świecie biznesu
 • poznają szeroki zakres słownictwa z różnych dziedzin: handlu, gospodarki, finansów itp.
 • posiądą umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów: umów, artykułów fachowych, prezentacji produktów, korespondencji biznesowej itp.
 • nauczą się wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach oraz posługiwania się językiem negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych.

 

Kurs Business English może mieć charakter ogólny lub wąsko wyspecjalizowany.

PROGRAMY ZAWODOWE:

 • Business English for Executives
 • Business English for Managers
 • Business English for Personal Assistants
 • Business English for Receptionists
 • Business English for Salesmen
 • Business English for Lawyers

PROGRAMY BRANŻOWE:

 • Business English for Banking
 • Business English for Computer Science
 • Business English for the Hotel Industry
 • Business English for Telecommunications
 • Business English for Oil Industry
 • Business English for Marketing

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szkoła International House w Bydgoszczy  jest w stanie zapewnić możliwość specjalistycznych kursów językowych dla większej ilości branż.


Kursy Business English wzbogacone są o szereg zagadnień leksykalnych, kulturowych i gospodarczych. Kształtują także umiejętności niezbędne w codziennym prowadzeniu biznesu.

ZAGADNIENIA:

 • Finanse i zagadnienia fiskalne
 • Marketing
 • Zarządzanie
 • Import i eksport
 • Świadomość różnic kulturowych w biznesie
 • Unia Europejska

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prezentacje
 • Telefonowanie
 • Prowadzenie spotkań
 • Negocjacje
 • Prowadzenie korespondencji
 • Sporządzanie raportów i notatek służbowych
 • Obsługa Klienta

Kursy języka angielskiego biznesowego odbywają się na poziomach od Intermediate do Advanced (B1-C1 Common European Framework). Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz proszony jest o przystąpienie do testu w celu określenia aktualnej znajomości języka angielskiego. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Kliknij tu aby zrobić test online

Kurs Business English może być również formą przygotowania do egzaminów Business English Certificate (BEC). Zostały on stworzony przez Cambridge Assessment – dział językowy Uniwersytetu Cambridge. Egzaminy BEC sprawdzają 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, są więc egzaminami kompleksowo testującymi znajomość biznesowego języka angielskiego. Egzaminy obejmują poziomy zaawansowania B1, B2 i C1, czyli Intermediate, Upper-Intermediate i Advanced.

Więcej informacji o egzaminach BEC można znaleźć na: http://www.cambridgeenglish.org/exams/business-certificates/

Szczegółowe informacje dotyczące Business English oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły IH Bydgoszcz bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15