Szkoła Języka Angielskiego IH Filia Żnin - IH Bydgoszcz

Filia International House w Żninie

Nasza filia w Żninie działa prężnie już od ponad 20 lat i prowadzi profesjonalne kursy języka angielskiego. W ciągu tego czasu udało nam się przeprowadzić setki lekcji i zyskać szerokie grono zadowolonych klientów.

Jako oddział szkoły językowej International House zapewniamy ciekawą  naukę oraz szybkie postępy w poznawaniu języka angielskiego.

Cena za jedną godzinę lekcyjną: od 16 zł za 45 minut!

Placówka zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej nr 5 (dawniej Gimnazjum nr 1), na ul. 1 stycznia 17 w Żninie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na lekcje w każdy wtorek i czwartek, od godziny 16:00 do 19:30.

Początek zajęć: 28 września 2021

Nie ma żadnych przeszkód, aby na kursy języka angielskiego prowadzone przez Szkołę International House w Żninie, zapisać się po rozpoczęciu zajęć. W takim przypadku, w czasie testu sprawdzającego poziom zaawansowania słuchacza, brane jest pod uwagę, na jakim etapie nauki znajduje się grupa, do której ewentualnie miałby dołączyć słuchacz.
W przypadku zapisu po rozpoczęciu zajęć, cena za kurs pomniejszana jest proporcjonalnie do liczby zajęć, które się już odbyły.

W roku szkolnym 2021/22 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona całkowicie w klasach z zachowaniem koniecznych rygorów sanitarnych.  Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby na wielu poziomach zaawansowania dla  młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Spotkania informacyjne i testy poziomu znajomości języka angielskiego (pisemny i ustny): 8, 15 i 22 września 2021, w godzinach od 16:00 do 18:00, w Szkole Podstawowej nr 5, na ul. 1 stycznia 17 w Żninie.

Istnieje również możliwość podejścia do testu w sposób zdalny.  Test składa się z części pisemnej (gramatycznej) i ustnej. Osoby zainteresowane taką formą testu, powinny najpierw przystąpić do części gramatycznej testu na stronie TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE .

Po wykonaniu części pisemnej (gramatycznej) skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu części ustnej. Do części ustnej można będzie przystąpić online na platformie ZOOM lub bezpośrednio w naszej szkole w Bydgoszczy lub w filiach w Nakle, Żninie i Szubinie.

Podejście do testu i rozmowa są bezpłatne i do niczego Państwa nie zobowiązują.

Priorytetem w International House Bydgoszcz jest zapewnienie naszym uczniom/klientom oraz pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Przestrzegamy zachowanie dystansu społecznego i zasad odpowiedniego postępowania, a w zależności od rozwoju sytuacji, nauka języka angielskiego będzie mogła być prowadzona w sposób zdalny/online. WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE ZDALNEJ/ONLINE

Zapisy dla osób kontynuujących naukę

Zapisanie się na kursy w roku 2021/22 nie następuje w sposób automatyczny. Aby wyrazić chęć kontynuowania nauki należy powiadomić o tym sekretariat naszej szkoły telefonicznie:  52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl, podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko ucznia (kontynuacja nauki)
  • miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin) lub zajęcia online
  • numer telefonu kontaktowego, adres email

Dla osób, które wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829
Osoby kontynuujące naukę nie muszą podchodzić to testu sprawdzającego poziom zaawansowania.

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób kontynuujących od 1990 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Zapisy dla osób nowych

Wszystkie osoby nowe (w tym dzieci od 5 roku życia), które chciałyby zapisać się na kursy stacjonarne/tradycyjne lub kursy całkowicie online w roku 2021/22,  proszone są najpierw o przystąpienie do testu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.
Na podstawie wyniku testu i wieku uczestnika, będziemy mogli zaproponować grupę na odpowiednim poziomie zaawansowania SYSTEM POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA.

Do testu można przystąpić w sposób zdalny/online lub w sposób tradycyjny.
1. Aby przystąpić do testu zdalnego/online należy wypełnić TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE. Formularz testu zawiera wszystkie informacje, które pozwolą nam się z Państwem skontaktować, aby zorganizować część ustną testu (zdalnie, na platformie ZOOM lub w sposób tradycyjny) oraz porozmawiać na temat  Państwa oczekiwań i preferencji dotyczących nauki. Do części pierwszej, gramatycznej testów zdalnych/online można podchodzić bez żadnych ograniczeń, również w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień)
2. Do testu przeprowadzanego w sposób tradycyjny można przystępować od 25.08.2021 w naszej szkole w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku, od godz. 12:00 do 17:30. Test składa się z części pisemnej (ok. 40 minut) i części ustnej (ok.10 minut).
Osoby zainteresowane testami i nauką w jednej z naszych filii w Nakle, Szubinie lub Żninie:
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie

Udział w testach jest bezpłatny i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Dla osób nowych, które nawet przed przystąpieniem do testu, wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób nowych od 2090 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI

Nauka angielskiego w Żninie odbywa się w godzinach popołudniowych, aby każdy mógł w nich uczestniczyć po pracy lub zajęciach szkolnych. Dla naszych klientów przygotowaliśmy możliwość płatności ratalnej oraz specjalne zniżki.

Filia oferuje lekcje dla młodzieży i dorosłych, a także angielski dla dzieci od 7 roku życia. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

Podczas zajęć wykorzystujemy renomowane podręczniki wydawnictw Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson i MacMillan, które umożliwiają przyswajanie wiedzy w sposób skuteczny i ciekawy. Nasze kursy angielskiego pozwalają na późniejsze podejście do egzaminu Cambridge English FCE. Specjalnie dla uczniów przeprowadzamy bezpłatne egzaminy próbne.

Dla każdego, kto chce dodatkowo rozwijać swoje kompetencje, prowadzimy klasy konwersacyjne oraz kluby i wieczory z angielskim w naszej szkole w Bydgoszczy.

Więcej informacji o kursach językowych i szkole IH w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.inthouse.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
52 322 35 15,  52 322 34 44, 535 996 496, bydgoszcz@inthouse.pl