Jak uczymy w IH | IH Bydgoszcz

ORGANIZACJA NAUKI W INTERNATIONAL HOUSE

Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych; kształcimy nauczycieli; przygotowujemy do egzaminów FCE, CAE, CPE, BEC; oferujemy wybór między nauką w grupach i lekcjami indywidualnymi.

Grupy dzielą się na 12 poziomów zaawansowania od początkujących, do poziomu „Proficiency”.

Bezpłatny test kwalifikacyjny oraz rozmowa z nauczycielem przeprowadzone na początku nauki w IH służą do określenia poziomu zaawansowania i są podstawą wyboru grupy. Przeprowadzane są w sposób absolutnie bezstresowy – nie trzeba się do nich przygotowywać, gdyż ich celem jest określenie rzeczywistego, a nie „doraźnie przygotowanego” poziomu zaawansowania. W kolejnych latach nauki w IH podstawą zakwalifikowania na poziom wyżej jest rekomendacja nauczyciela.

W przypadku jakichkolwiek trudności i wątpliwości proponujemy natychmiastową pomoc w postaci indywidualnych bezpłatnych konsultacji.

Oferujemy egzaminy próbne FCE, CAE, CPE (Mock Exams). Na egzaminy właściwe idziesz więc już jako osoba doświadczona w ich zdawaniu.

Ocena i komentarze nauczyciela na temat Twoich postępów i umiejętności zawarte są w raporcie semestralnym.

Na koniec roku otrzymujesz certyfikat ukończenia kursu International House – dokument znany i ceniony na całym świecie.

Nie obiecujemy Ci, że w IH nauczysz się języka kilkakrotnie szybciej niż gdzie indziej, podobnie jak nie proponujemy relaksacyjnych metod nauki przez sen. Traktujemy Cię poważnie. Szanujemy Twój czas, energię i pieniądze.

Oferujemy Ci bezpłatną kawiarenkę internetową, bezpłatne Wi Fi, darmowe zajęcia konwersacyjne i bogatą biblioteczkę szkolną.

Twoja satysfakcja z dobrze ukierunkowanego wysiłku, duma z osiągnięć, przyjemność z zabawy i relaksu, świadomości własnych możliwości – to jest właśnie nasza oferta!

METODA PRAKTYCZNA I CIEKAWA

W IH mówimy po angielsku. Niektórzy z nas po prostu nie potrafią inaczej, ale dla przeważającej większości naszych uczniów mówienie po angielsku stało się sprawą naturalną. Również Ty szybko poczujesz się w IH pewnie i bezpiecznie.

Już od pierwszej lekcji nauka przebiega wyłącznie po angielsku. Ta zasada oraz szereg technik metodycznych pozwalają uczniowi szybko uznać komunikowanie się po angielsku za rzecz najzupełniej normalną i oczywistą. To co na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo trudne lub wręcz niewykonalne, przy odpowiednim przygotowaniu i kompetencji nauczyciela działa bezbłędnie i szybko przynosi doskonałe rezultaty. Zajęcia przypadają do gustu od pierwszej chwili, a z czasem coraz bardziej.

W IH łatwo przełamiesz barierę językową.Uczymy jak zapomnieć o lęku przed własną niedoskonałością, jak nie dopuścić, by stał się on barierą i ograniczeniem Twojego dalszego rozwoju. Bezbłędność wypowiedzi jest oczywiście ważna, lecz aby ją osiągnąć trzeba nabrać wprawy, nie przejmować się potknięciami, patrzeć na siebie nie przez pryzmat tego, w czym jeszcze nie jesteśmy doskonali, lecz tego co udało się nam już osiągnąć. Zahamowania w stosowaniu języka angielskiego przełamywane są bezboleśnie i nieomal niezauważalnie. W efekcie każdy MÓWI po angielsku niezależnie od poziomu zaawansowania.

Uczymy myśleć po angielsku. Nie chodzi o to, by dokonywać „w głowie” mozolnych tłumaczeń z polskiego na angielski, ani też o to, aby zacząć mówić po angielsku dopiero wtedy, gdy posiada się znajomość reguł i zasad. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których śmiało i z przyjemnością będziesz wykorzystywać swoje umiejętności w praktyce – mówiąc, a z czasem myśląc po angielsku.

Lekcje są prowadzone przez profesjonalnego nauczyciela. Brzmi to jak truizm, jednak do dziś gdzieniegdzie pokutuje praktyka organizowania kursów prowadzonych przez osoby nie będące nauczycielami, w przekonaniu, że do nauczania języka obcego wystarczy się z nim urodzić. Nic bardziej mylnego. Uważamy, że znajomość języka angielskiego to sztuka używania go w praktyce. Z tej sztuki czynimy Twoją rzeczywistość. Pokazujemy, że angielski jest językiem przyjaznym, który ma konkretne, praktyczne zastosowanie. Nawet najprostsze, codzienne sytuacje wymagają mówienia, dlatego niezależnie od poziomu zaawansowania, uczniów zachęca się i mobilizuje do wypowiadania się po angielsku.

Wykorzystujemy doskonałe materiały oraz nowoczesne techniki. Kursy oparte są o bardzo dobre podręczniki, wzbogacone autentycznymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, technikami video, piosenkami i oczywiście – możliwościami oferowanymi przez komputer, Internet i tablice interaktywne.

Zajęcia pozalekcyjne. W koncepcji nauczania IH ważnym elementem jest wykorzystywanie zajęć pozalekcyjnych – klubów dyskusyjnych, klubów dla dzieci, szkolnych imprez – do tworzenia dodatkowej płaszczyzny zastosowania języka angielskiego, który w sytuacjach nie związanych z lekcją staje się po prostu „zwykłym stylem bycia”

JAK ZAINTERESOWAĆ NAUKĄ. METODA IH – ZAINTERESOWAĆ, ZINDYWIZUALIZOWAĆ, ZASTOSOWAĆ

Lekcje pulsują życiem, praktycznymi przykładami codziennych zastosowań, sytuacjami w których nieodzowne stają się konkretne słowa i zwroty stosowane bez zbędnego namysłu. Zadaniem nauczyciela jest przekonać, że używanie angielskiego leży w zakresie praktycznych możliwościach ucznia i nie wymaga jakiegoś szczególnego wysiłku, jest przy tym sprawą najzupełniej oczywistą i naturalną.

Stosujemy proste elementy technik teatralnych. Nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, w jak najszerszym możliwym zakresie stosuje się praktykę zamiast teorii: naprawdę będziesz przeprowadzać rozmowę telefoniczną, rzeczywiście zrobisz sałatkę owocową, makijaż, czy plan podróży metrem.

Zapamiętując dane wyrażenie będziesz kojarzyć je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.

Najważniejszą osobą jest uczeń, najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania. To właśnie potrzeby ucznia wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań i celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów oraz wybór techniki nauczania.

W centrum uwagi jest uczeń, a nie metoda, która ma mu służyć swoją elastycznością. Wymaga to większej kompetencji nauczyciela, niż w podejściu tradycyjnym, gdzie nauczyciel cały czas stoi w „świetle jupiterów”, często pozwalając uczniom na bierność.

W metodzie IH nie ma czasu na nudę i obojętność. Naszą ambicją jest, abyś po prostu nie mógł doczekać się kolejnych zajęć.

Tematyka zajęć dobierana jest pod kątem zainteresowań grupy. Nie stosujemy „drylowania” opartego na tematyce, która nie wzbudza zainteresowania uczących się.

Nauka języka metodą IH to cykl pozytywnych, ciekawych działań, którym towarzyszą dobre emocje i satysfakcja. Celem zajęć jest: zaktywizować i motywować. Nie ma w nich miejsca na teoretyzowanie, monotonne powtarzanie, lub na „zabijanie czasu”. Wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe redukujemy do minimum uciążliwość i ryzyko znużenia. Nie oznacza to jednak, że pozwalamy Ci na rezygnację z wysiłku i pracy nad Twoim własnym rozwojem.

Grupę postrzegamy jako zbiór indywidualności. Indywidualne podejście do ucznia oparte jest nie tylko na umiejętności dostrzegania tego, co oczywiste. Polega też na rozpoznaniu i odpowiednim traktowaniu tego, co w każdym z nas jest ukryte.

Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego postępach, zwracając uwagę na kwestie wymagające większego wysiłku.Każda lekcja to świadomość zwiększania własnych możliwości.

International House to szkoła dla ambitnych i wymagających. Z naszego doświadczenia wynika, że w IH świetnie radzą sobie nawet ci, którzy sami nie wiedzą jeszcze, jak wiele potrafią osiągnąć. IH to pozytywna energia, która przełamuje bierność i stagnację.

NAUCZYCIELE IH

Nauczyciele International House – profesjonaliści, metodycy, egzaminatorzy, autorzy książek i publikacji np. „Being English Is Not Enough” („Nie wystarczy być Anglikiem”) The Times Educational Supplement, July 8, 1996 John Haycraft.

Wśród nauczycieli IH nie ma miejsca na osoby przypadkowe. Wszyscy nasi nauczyciele legitymują się certyfikatami metodycznym CAMBRIDGE CELTA lub DELTA. Angielski jest dla większości z nich ich językiem ojczystym, a ponadto jest materią zawodową, do pracy z którą zostali odpowiednio przygotowani. Koncepcja IH wyznaczyła nowy kierunek w nauczaniu języka. Ogromny nacisk kładziemy na kompetencje nauczycieli, ich właściwe przygotowanie metodyczne, lecz również entuzjazm i przyjazny stosunek do ucznia.

Nauczyciele IH specjalizują się w nauczaniu cudzoziemców. Wymaga to bardzo szczególnych umiejętności. Nie wystarczy być Anglikiem czy Amerykaninem, by móc odpowiedzialnie podjąć się tego zadania. Trzeba być nauczycielem języka angielskiego jako języka obcego.
Wielu naszych nauczycieli to egzaminatorzy  Cambridge English, uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminów FCE, CAE, CPE i BEC.

Każdy z naszych nauczycieli korzysta nieustannie z bezcennych doświadczeń IH, które przekazywane kolejnym adeptom poprzez system kształcenia i stałej profesjonalnej pomocy, są własnością społeczności nauczycieli IH na całym świecie. Tworzą oni zarazem jej nowe elementy, dzięki czemu metoda IH wciąż żyje i rozwija się.

Sposób, w jaki nauczyciel prowadzi zajęcia, jest efektem jego wcześniejszego, starannego przygotowania do lekcji. Nauczyciele IH pracują w szkole już od rana, by po południu przeprowadzić przemyślane i szczegółowo zaplanowane zajęcia.

Pracą i przygotowaniami nauczyciela kieruje dyplomowany Dyrektor Metodyczny, którego rolą jest pomagać i kontrolować. Można go porównać do reżysera filmu – pozostając dla Ciebie niewidocznym, jest osobą, która odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu ostatecznego rezultatu.

System cotygodniowych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, możliwości utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego doskonalenia.

Nauczyciele i metodycy IH zaliczają się do najlepszych z najlepszych. Są wśród nich autorzy znanych, wręcz już klasycznych publikacji z zakresu nauczania języka angielskiego, w tym takich bestsellerów jak „Cutting Edge”, „Choice”, „Headway”, „English Language Teaching”, Think First Certificate i Think Ahead to FC oraz wiele innych. Współpracują z czołowymi wydawnictwami: Cambridge University Press, Oxford University Press i Pearson.