Szkolenia wyjazdowe | IH Bydgoszcz

Szkolenia wyjazdowe

Wyjazdowe szkolenia językowe dla Firm kierujemy do przedsiębiorców zainteresowanych zdobywaniem profesjonalnej wiedzy i nowych umiejętności językowych w atmosferze integracji, współpracy i wypoczynku.

Szkolenia te prowadzone są przez doświadczonych, anglojęzycznych lektorów native speakers z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, środków audiowizualnych oraz autorskich materiałów dydaktycznych.

W oparciu o profesjonalną analizę potrzeb szkoleniowych Firmy przygotowujemy program merytoryczny szkolenia, który obejmuje zajęcia w „klasie” i poza nią. Zajmujemy się organizacją pobytu pracowników w wybranym ośrodku wyjazdowym, włączając w to bogaty program zajęć pozalekcyjnych. Pobyt organizowany jest w oparciu o zasadę „total immersion” – „całkowite zanurzenie” w środowisku anglojęzycznym.

Szkolenie językowe może mieć charakter ogólny (General English) lub wąsko wyspecjalizowany, np.:

 • English for Executives
 • English for Managers
 • English for Personal Assistants
 • English for Receptionists
 • English for Salesmen
 • English for Lawyers
 • English for Banking
 • English for Computer Science
 • English for the Hotel Industry
 • English for Telecommunications
 • English for Marketing

Szkolenia językowe organizowane przez International House to gwarancja wysokiej jakości, profesjonalnego przygotowania i fachowej obsługi. Zapewniają wiele ciekawych doświadczeń i dużo radości.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdowych szkoleń językowych oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły International House w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15