Kursy języka angielskiego ONLINE w szkole International House w Bydgoszczy

W połowie marca 2020 roku, w związku ze światową pandemią COVID-19, całe nauczanie w naszej szkole, które do tamtej pory było prowadzone głównie w sposób tradycyjny, w klasach, musieliśmy w ciągu kilku dni przenieść do świata wirtualnego i zacząć uczyć zdalnie przy użyciu platformy ZOOM.

Było to bardzo duże wyzwanie tak dla uczniów jak i dla naszych nauczycieli. Nie chcieliśmy, aby nauka online była namiastką nauki bezpośredniej, ale aby stanowiła jej dobrą alternatywę.

W ciągu trzech miesięcy pracy sprawdziliśmy, że ta metoda działa i jest skuteczna.

Planując nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2020/21, nie chcemy „na siłę” przechodzić na naukę wyłącznie online, ale uważamy, że może to być bardzo dobra alternatywa w tym niepewnym czasie.

W roku szkolnym 2020/21 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w sposób tradycyjny/stacjonarny oraz do grup, w których nauka od początku odbywać się będzie wyłącznie w sposób zdalny/online, z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Grupy stacjonarne i zdalne/online prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

Oferta nauki w sposób zdalny/online jest również skierowana do wszystkich osób spoza Bydgoszczy i filii, które chciałyby uczestniczyć w naszych kursach z osobami z całej Polski. 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, bierzemy pod uwagę prowadzenie naszych kursów języka angielskiego w Bydgoszczy oraz filiach w Nakle, Szubinie i Żninie całkowicie w formie online lub w połączeniu zajęć online z zajęciami tradycyjnymi.

Równolegle, dla większości grup wiekowych i poziomów zaawansowania, otwieramy klasy, gdzie zajęcia od początku będą prowadzona wyłącznie w formie zdalnej/online. Chcemy w ten sposób umożliwić naukę na najwyższym poziomie  osobom świadomie ograniczającym bezpośrednie kontakty z innymi oraz tym, którzy mieszkają w większej odległości od naszych szkół.

 

Atutami nauki online są:

 • Brak ryzyka wynikającego z pandemii
 • Komfort nauki w miejscu, które w danym momencie jest najbardziej wygodne dla ucznia
 • Oszczędność czasu związana z brakiem konieczności dojazdu do szkoły

Kursy języka angielskiego online prowadzone przez International House w Bydgoszczy nie różnią się prawie niczym od kursów prowadzonych w klasie:

 • Nasi nauczyciele to osoby pochodzące głównie z Wielkiej Brytanii, z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem do tego typu nauczania
 • Program nauczania jest podobny do nauczania tradycyjnego, ale w odpowiedni sposób dostosowany do nauki online
 • Wszystkie kursy prowadzone są pod stałym nadzorem doświadczonego Dyrektora Metodycznego naszej szkoły w Bydgoszczy
 • Nauczanie prowadzone jest w bardzo ciekawy sposób z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i multimediów
 • Nauka jest skuteczna i ma jasno określony cel
 • Kursy online, tak jak kursy tradycyjne prowadzone są w grupach lub na zasadzie zajęć indywidualnych
 • Przeznaczone są dla dzieci do 7 roku życia, młodzieży i dorosłych
 • Prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania włącznie z poziomami przygotowującymi do międzynarodowych egzaminów FCE, CAE i CPE

Aby uczestniczyć w zajęciach online, potrzebne są tylko dostęp do internetu oraz komputer, tablet lub telefon wyposażone w kamerkę, słuchawki/głośnik i mikrofon.

Na lekcję uczeń loguje się poprzez unikalny kod dostępu na platformie ZOOM.

Poniżej przykładowa lekcja języka angielskiego online na platformie ZOOM udostępniona przez szkołę International House z Manchesteru. W podobny sposób prowadzimy nasze zajęcia w Bydgoszczy.