Kursy online w IH Bydgoszcz - IH Bydgoszcz

Kursy online w IH Bydgoszcz

Kursy języka angielskiego ONLINE w szkole International House w Bydgoszczy

Od połowy marca 2020 roku i przez cały rok szkolny 2020/21, w związku ze światową pandemią COVID-19, całe nauczanie w naszej szkole, które do tamtej pory było prowadzone głównie w sposób tradycyjny, w klasach, musieliśmy przenieść do świata wirtualnego i zacząć uczyć zdalnie przy użyciu platformy ZOOM.

Było to bardzo duże wyzwanie tak dla uczniów jak i dla naszych nauczycieli. Nie chcieliśmy, aby nauka online była namiastką nauki bezpośredniej, ale aby stanowiła jej dobrą alternatywę.

W ciągu tamtych 15 miesięcy pracy sprawdziliśmy, że ta metoda działa i jest skuteczna.

Planując nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2022/23 chcielibyśmy, aby obok kursów prowadzonych w sposób tradycyjny, w klasach, istniała również możliwość nauki w grupach prowadzonych wyłącznie zdalnie/online. Biorąc pod uwagę uzyskane doświadczenie, uważamy, że może to być bardzo dobra i efektywna alternatywa dla kursów tradycyjnych.

W roku szkolnym 2022/23 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w sposób tradycyjny/stacjonarny oraz do grup, w których nauka od początku odbywać się będzie wyłącznie w sposób zdalny/online, z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Grupy stacjonarne i zdalne/online prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

Oferta nauki w sposób zdalny/online jest również skierowana do wszystkich osób spoza Bydgoszczy i naszych filii, które chciałyby uczestniczyć w naszych kursach z osobami z całej Polski. 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, bierzemy pod uwagę prowadzenie naszych kursów języka angielskiego w Bydgoszczy oraz filiach w Nakle, Szubinie i Żninie w następujących formach:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona całkowicie w klasach z zachowaniem koniecznych rygorów sanitarnych.  Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby na wielu poziomach zaawansowania dla  młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Atutami nauki online są:

 • Brak ryzyka wynikającego z pandemii
 • Komfort nauki w miejscu, które w danym momencie jest najbardziej wygodne dla ucznia
 • Oszczędność czasu związana z brakiem konieczności dojazdu do szkoły

Kursy języka angielskiego online prowadzone przez International House w Bydgoszczy nie różnią się prawie niczym od kursów prowadzonych w klasie:

 • Nasi nauczyciele to osoby pochodzące głównie z Wielkiej Brytanii, z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem do tego typu nauczania
 • Program nauczania jest podobny do nauczania tradycyjnego, ale w odpowiedni sposób dostosowany do nauki online
 • Wszystkie kursy prowadzone są pod stałym nadzorem doświadczonego Dyrektora Metodycznego naszej szkoły w Bydgoszczy
 • Nauczanie prowadzone jest w bardzo ciekawy sposób z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i multimediów
 • Nauka jest skuteczna i ma jasno określony cel
 • Kursy online, tak jak kursy tradycyjne prowadzone są w grupach lub na zasadzie zajęć indywidualnych
 • Przeznaczone są dla dzieci do 7 roku życia, młodzieży i dorosłych
 • Prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania włącznie z poziomami przygotowującymi do międzynarodowych egzaminów FCE, CAE i CPE

Aby uczestniczyć w zajęciach online, potrzebne są tylko dostęp do internetu oraz komputer, tablet lub telefon wyposażone w kamerkę, słuchawki/głośnik i mikrofon.

Na lekcję uczeń loguje się poprzez unikalny kod dostępu na platformie ZOOM.

Poniżej przykładowa lekcja języka angielskiego online na platformie ZOOM udostępniona przez szkołę International House z Manchesteru. W podobny sposób prowadzimy nasze zajęcia w Bydgoszczy.