Angielski dla dzieci - Kursy angielskiego dla dzieci od 5 do 6 lat - IH Bydgoszcz

Angielski dla dzieci

Kursy dla dzieci od 5 do 6 lat

Kursy dla dzieci od 5 do 6 lat

angielski dla dzieci IH BydgoszczZajęcia English Play School przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Obejmują 60 lekcji trwające po 45 minut każda. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki, od 15:30 do 16:15 lub od 16:30 do 17:30. Wszystkie lekcje odbywają się w naszej szkole w Bydgoszczy.

Angielski dla dzieci w ramach English Play School ma miejsce w salach przystosowanych do młodego wieku dzieci, wyposażonych w odpowiednie stoliki i krzesełka. Nauka odbywa się w oparciu o materiały dydaktyczne (podręcznik i ćwiczenia), odpowiednie dla zdolności poznawczych maluchów. Jej charakter ma także formę zabawy i ruchu, co sprawia, że przedszkolaki się nie nudzą i łatwiej zapamiętują omawiany materiał. Ich ciekawość dodatkowo wzbudza wykorzystanie filmów i tablic edukacyjnych.

Osoby prowadzące angielski dla dzieci to wykwalifikowani nauczyciele, pochodzący głównie z Wielkiej Brytanii. Pozwala to uczniom od samego początku osłuchać się z obcym językiem i naśladować prawidłową wymowę. Efekt ten wzmacnia forma zajęć, które odbywają się wyłącznie po angielsku. Umożliwia to lepsze przyswajanie słownictwa i dodatkowo ośmiela dzieci do mówienia tylko w języku angielskim.

Materiały dydaktyczne i pomocnicze wykorzystywane w czasie nauki zostały opracowane w oparciu o typowe możliwości uczniów w danej grupie wiekowej. W ten sposób ich przebieg ma charakter wolny od stresu, skupiający się na dialogu, zabawie i utrwalaniu wiadomości z poprzednich zajęć. Systematyczne osłuchiwanie się z językiem obcym przekłada się na doskonałe efekty w późniejszej edukacji.

Słuchacze English Play School to w dużej mierze dzieci, które dopiero rozpoczną swoją przygodę ze szkołą i nauką. W związku z tym nie spodziewamy się po nich umiejętności czytania i pisania. Do zapamiętywania i powtarzania wykorzystujemy kreatywne metody, takie jak dyktanda, polegające na odwzorowaniu poleceń lektora, za pomocą rysunku, koloru czy kształtu.

Angielski dla dzieci przedszkolnych to 62 godziny zajęć, 2 spotkania tygodniowo – każde po 1 godzinie lekcyjnej na naukę i zabawę.


Cena kursu dziecięcego dla 5 i 6 latków obejmuje:

  • 60 lekcji w ciągu roku szkolnego,
  • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do uczestniczenia w zajęciach,
  • możliwość wzięcia udziału w pozalekcyjnych konsultacjach z lektorem – w postaci 25-cio minutowych spotkań – w związku z nieobecnością dziecka na lekcjach, spowodowaną np. chorobą.

Galeria