angielski dla dzieci IH BydgoszczZajęcia English Play School przeznaczone są dla dzieci między 4. i 6. rokiem życia. Obejmują 62 lekcje trwające po 45 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki, od 15:30 do 16:15 lub od 16:30 do 17:30. Wszystkie lekcje odbywają się w naszej szkole w Bydgoszczy.

Angielski dla dzieci w ramach English Play School ma miejsce w salach przystosowanych do młodego wieku dzieci, wyposażonych w odpowiednie stoliki i krzesełka. Nauka odbywa się w oparciu o materiały dydaktyczne (podręcznik i ćwiczenia), odpowiednie dla zdolności poznawczych maluchów. Jej charakter ma także formę zabawy i ruchu, co sprawia, że przedszkolaki się nie nudzą i łatwiej zapamiętują omawiany materiał. Ich ciekawość dodatkowo wzbudza wykorzystanie filmów i tablic edukacyjnych.

Osoby prowadzące angielski dla dzieci to wykwalifikowani nauczyciele, pochodzący głównie z Wielkiej Brytanii. Ich akcent – połączony ze sposobem mówienia speakerów, obecnych na płytach CD – pozwala uczniom od samego początku osłuchać się z obcym językiem i naśladować prawidłową wymowę. Efekt ten wzmacnia forma zajęć, które odbywają się wyłącznie po angielsku. Umożliwia to lepsze przyswajanie słownictwa i dodatkowo ośmiela dzieci do udzielania się w czasie lekcji. Te przybierają postać pasywną, podczas której mali słuchacze wykonują zadania przydzielone przez lektora oraz aktywną, gdy powtarzają zagadnienia i odpowiadają na postawione pytania, nadając ton zajęciom.

Materiały dydaktyczne i pomocnicze wykorzystywane w czasie nauki zostały opracowane w oparciu o typowe możliwości uczniów w danej grupie wiekowej. W ten sposób ich przebieg ma charakter wolny od stresu, skupiający się na dialogu, zabawie i utrwalaniu wiadomości z poprzednich zajęć. Systematyczne osłuchiwanie się z językiem obcym przekłada się na doskonałe efekty w późniejszej edukacji. Dzięki temu dzieci powtarzają i zapamiętują słowa oraz proste wyrażenia, stopniowo wzbogacając nimi własne wypowiedzi.

Słuchacze English Play School to w dużej mierze dzieci, które dopiero rozpoczną swoją przygodę ze szkołą i nauką. W związku z tym nie spodziewamy się po nich zdolności czytania i kaligrafii. Do powtarzania i zapamiętywania wykorzystujemy kreatywne metody, takie jak dyktanda, polegające na odwzorowaniu poleceń lektora, za pomocą rysunku, koloru czy kształtu.

 

Angielski dla dzieci przedszkolnych to 62 godziny zajęć, 2 spotkania tygodniowo – każde po 1 godzinie lekcyjnej na naukę i zabawę.


Cena kursu dziecięcego od 4 do 6 lat obejmuje:

  • 62 lekcje w ciągu roku,
  • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do uczestniczenia w zajęciach,
  • możliwość wzięcia udziału w pozalekcyjnych konsultacjach z lektorem – w postaci 25-cio minutowych spotkań – w związku z nieobecnością dziecka na lekcjach, uargumentowaną np. chorobą.
Cenniki i informacje dotyczące zapisów.

Galeria