Kursy angielskiego - Szkoła Języka Angielskiego IH Filia Szubin

Filia International House w Szubinie

Filia International House w Szubinie to najmłodszy z naszych oddziałów, który we wrześniu 2021 rozpocznie piąty rok działalności. W ciągu ponad 20 lat obecności w Nakle i Żninie oraz 28 lat w Bydgoszczy zdobyliśmy bardzo dobre opinie oraz zaufanie grona klientów. Zawdzięczamy to wysokiemu poziomowi nauczania oraz wykwalifikowanej kadrze, stosującej niezawodne metody doskonalenia języka wśród uczniów. W związku z odniesionym sukcesem oraz rosnącym zainteresowaniem nauką języków obcych wśród lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnej placówki w Szubinie.

Cena za jedną godzinę lekcyjną: od 16 zł za 45 minut!

Siedziba filii International House w Szubinie mieści się w budynku I LO, przy ulicy Kcyńskiej 1.

Osobom zainteresowanym nauką języka angielskiego proponujemy naukę w systemie popołudniowym, umożliwiającym skomunikowanie zajęć z nauką lub pracą.

Na lekcje zapraszamy w każdy wtorek i czwartek od godz. 15:30 do 20:30.

Początek zajęć: 28 września 2021

Nie ma żadnych przeszkód, aby na kursy języka angielskiego prowadzone przez Szkołę International House w Szubinie, zapisać się po rozpoczęciu zajęć. W takim przypadku, w czasie testu sprawdzającego poziom zaawansowania słuchacza, brane jest pod uwagę, na jakim etapie nauki znajduje się grupa, do której ewentualnie miałby dołączyć słuchacz.
W przypadku zapisu po rozpoczęciu zajęć, cena za kurs pomniejszana jest proporcjonalnie do liczby zajęć, które się już odbyły.

W roku szkolnym 2021/22 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona całkowicie w klasach z zachowaniem koniecznych rygorów sanitarnych.  Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby na wielu poziomach zaawansowania dla  młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Spotkania informacyjne i testy poziomu znajomości języka angielskiego (pisemny i ustny): 7, 14 i 21 września 2021, w godzinach od 16:00 do 18:00, w I LO, przy ulicy Kcyńskiej 1, w Szubinie.

Istnieje również możliwość podejścia do testu w sposób zdalny.  Test składa się z części pisemnej (gramatycznej) i ustnej. Osoby zainteresowane taką formą testu, powinny najpierw przystąpić do części gramatycznej testu na stronie TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE .

Po wykonaniu części pisemnej (gramatycznej) skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu części ustnej. Do części ustnej można będzie przystąpić online na platformie ZOOM lub bezpośrednio w naszej szkole w Bydgoszczy lub w filiach w Nakle, Żninie i Szubinie.

Podejście do testu i rozmowa są bezpłatne i do niczego Państwa nie zobowiązują.

Priorytetem w International House Bydgoszcz jest zapewnienie naszym uczniom/klientom oraz pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Przestrzegamy zachowanie dystansu społecznego i zasad odpowiedniego postępowania, a w zależności od rozwoju sytuacji, nauka języka angielskiego będzie mogła być prowadzona w sposób zdalny/online. WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE ZDALNEJ/ONLINE

Zapisy dla osób kontynuujących naukę

Zapisanie się na kursy w roku 2021/22 nie następuje w sposób automatyczny. Aby wyrazić chęć kontynuowania nauki należy powiadomić o tym sekretariat naszej szkoły telefonicznie:  52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl, podając dane Słuchacza.

  • Imię i nazwisko ucznia (kontynuacja nauki)
  • miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin) lub zajęcia online
  • numer telefonu kontaktowego, adres email

Dla osób, które wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829
Osoby kontynuujące naukę nie muszą podchodzić to testu sprawdzającego poziom zaawansowania.

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób kontynuujących od 1990 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Zapisy dla osób nowych

Wszystkie osoby nowe (w tym dzieci od 5 roku życia), które chciałyby zapisać się na kursy stacjonarne/tradycyjne lub kursy całkowicie online w roku 2021/22,  proszone są najpierw o przystąpienie do testu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.
Na podstawie wyniku testu i wieku uczestnika, będziemy mogli zaproponować grupę na odpowiednim poziomie zaawansowania SYSTEM POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA.

Do testu można przystąpić w sposób zdalny/online lub w sposób tradycyjny.
1. Aby przystąpić do testu zdalnego/online należy wypełnić TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE. Formularz testu zawiera wszystkie informacje, które pozwolą nam się z Państwem skontaktować, aby zorganizować część ustną testu (zdalnie, na platformie ZOOM lub w sposób tradycyjny) oraz porozmawiać na temat  Państwa oczekiwań i preferencji dotyczących nauki. Do części pierwszej, gramatycznej testów zdalnych/online można podchodzić bez żadnych ograniczeń, również w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień)
2. Do testu przeprowadzanego w sposób tradycyjny można przystępować od 25.08.2021 w naszej szkole w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku, od godz. 12:00 do 17:30. Test składa się z części pisemnej (ok. 40 minut) i części ustnej (ok.10 minut).
Osoby zainteresowane testami i nauką w jednej z naszych filii w Nakle, Szubinie lub Żninie:
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie

Udział w testach jest bezpłatny i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Dla osób nowych, które nawet przed przystąpieniem do testu, wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób nowych od 2090 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI

W naszej filii w Szubinie oferujemy kursy angielskiego dla dzieci od 7. roku życia, młodzieży i dorosłych. Nasi nauczyciele pochodzą głównie z Wielkiej Brytanii oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.   Rodzinom i uczniom zapisującym się przed wakacjami proponujemy atrakcyjne zniżki i rabaty.
Płatności za kurs można dokonać w atrakcyjnym systemie ratalnym, dostosowanym do indywidualnych możliwości finansowych.

Nauczanie we wszystkich placówkach International House nakierowane jest na odnotowywanie szybkich postępów w biegłości językowej oraz stwarzanie uczniom odpowiednich okoliczności do rozwoju. Ten cel osiągamy poprzez prowadzenie systematycznych lekcji na różnych poziomach zaawansowania. Program nauczania w szubińskim IH uwzględnia spotkania w małych grupach, w wymiarze dwóch spotkań tygodniowo, po 90 minut każde.

Zajęcia języka angielskiego obejmują 124 godziny lekcyjne rocznie i odbywają się pod przewodnictwem wykwalifikowanych nauczycieli z Wielkiej Brytanii. W dominującym stopniu mają charakter konwersacyjny, zaś porozumiewanie w trakcie ich trwania dzieje się wyłącznie w języku angielskim. Wykorzystanie nowoczesnych podręczników wiodących wydawnictw oraz niezawodnych metod nauczania gwarantuje wysoką skuteczność oraz szybkość w przyswajaniu materiału. Rokrocznie umożliwiamy chętnym wzięcie udziału w próbnych egzaminach, przygotowujących do uzyskania certyfikatu Cambridge English FCE.

Poprzez otwarcie filii w Szubinie pragniemy rozszerzyć naszą działalność oraz wprowadzić nową jakość nauczania w regionie. Wykorzystując jego potencjał dostarczamy lokalnym mieszkańcom wysokiej jakości usługi, poparte wieloletnim doświadczeniem w branży.

Więcej informacji o kursach językowych i szkole IH w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.inthouse.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
52 322 35 15,  52 322 34 44, 535 996 496, bydgoszcz@inthouse.pl