Kursy przygotowujące do Egzaminów Cambridge English - kurs FCE, kurs CAE | IH Bydgoszcz

Kursy przygotowujące do Egzaminów Cambridge English

kurs FCE, kurs CAE

Szkoła International House w Bydgoszczy, od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do honorowanych na całym świecie Egzaminów Uniwersytetu Cambridge:

Young Learners Exams (YLE)
A2 Key (KET)
B1 Preliminary (PET)
B2 First (FCE)
C1 Advanced (CAE)
C2 Proficiency (CPE)

Kursy egzaminacyjne obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo oraz systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu.

Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez International House w Bydgoszczy poparta jest wysoką zdawalnością samych egzaminów. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli (głównie anglojęzycznych), wśród których są również egzaminatorzy Cambridge English. Słuchacze mają wtedy możliwość uzyskania praktycznych informacji i wskazówek na temat poszczególnych części egzaminu oraz wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

Osoby uczące się w grupach egzaminacyjnych mogą wziąć udział w bezpłatnym egzaminie próbnym-Mock Exam. Egzamin próbny organizowany jest w taki sam sposób jak egzamin „prawdziwy”. Składa się z tych samych części: speaking, reading& use of English, listening, writing. Oceniane są one punktowo i procentowo. Umożliwia to pokazanie najsilniejszych i najsłabszych stron kandydata w łatwy i przejrzysty sposób oraz ocenę własnych możliwości. Uczy też jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Na podstawie egzaminu próbnego Szkoła wystawia rekomendacje dotyczące szans uczestnika w osiągnięciu pozytywnego wyniku na egzaminie właściwym. W 95% przypadków otrzymanie rekomendacji gwarantuje zdanie egzaminu.

Próbne egzaminy przeprowadzane są na kilka miesięcy przed terminem właściwych egzaminów Cambridge English, aby pozostały do nich czas móc wykorzystać na pracę nad tymi elementami, które sprawiają największe trudności. W tym celu w International House w Bydgoszczy, w marcu, kwietniu i maju, przed główną sesją egzaminacyjną w czerwcu, funkcjonuje Exam Club, będący systemem zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na zagadnienia egzaminacyjne FCE, CAE i CPE, który daje możliwość udziału w dodatkowych dwóch godzinach tygodniowo przygotowań do egzaminów pod nadzorem nauczyciela.

Przy Szkole Języka Angielskiego International House w Bydgoszczy działa Centrum Egzaminacyjne Egzaminów Cambridge English.  Centrum przeprowadza Egzaminy Cambridge English w całym Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Kursy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godz. Odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w godzinach: 15.40-17.20, 17.35 – 19.15 lub 19.30-21.00.

Osobom o zaawansowanym stopniu znajomości języka, które nie zamierzają weryfikować swych umiejętności poprzez Egzaminy Cambridge English proponujemy równoległe grupy nieegzaminacyjne. Doskonalą one biegłość językową, rozwijają słownictwo oraz utrwalają znajomość struktur gramatycznych. Kursy nieegzaminacyjne trwają 124 godz. Obywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w godzinach 15.40-17.20, 17.35-19.15 lub 19.30-21.00.

Kurs trwa 120 godz. lekcyjnych, dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne


Cena kursu egzaminacyjnego obejmuje:

  • 120 godzin lekcyjnych zajęć w ciągu roku
  • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zająć
  • Mock Exams – egzaminy próbne (4 miesiące przed sesją letnią) wraz z dokładnym opisem obszarów wiedzy wymagających poprawy
  • Exam Club – dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych zagadnień egzaminacyjnych (do 20 godzin lekcyjnych)
  • dostęp do sali komputerowej z internetowymi kursami językowymi i oprogramowaniem wspomagającym naukę
  • dodatkowe konsultacje z nauczycielem w przypadku zaległości spowodowanych np. chorobą
  • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach konwersacyjny 2 godz. w tygodniu (do 40 godzin w roku), również dla członków najbliższej rodziny uczestnika szkoleń.