Ceny | IH Bydgoszcz

Ceny

CENY W DRUGIM SEMESTRZE NAUKI OD LUTEGO 2024

Wszystkie ceny są takie same dla kursów prowadzonych tradycyjnie (w klasie) i kursów online.

Cena za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) wynosi 25 zł (ok. 1300 zł za semestr).
Istnieje 
możliwość rozłożenia całkowitej opłaty za kurs na 4 raty.
Dodatkowo, każdy uczeń otrzymuje komplet podręczników (książka + ćwiczenia) o wartości ok. 200 zł, gratis.

Oprócz nauki, cena kursu zawiera:

  • Do 20 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć konwersacyjnych
  • Do 20 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć  przygotowawczych do egzaminów Cambridge English (FCE, CAE)
  • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach lub innych problemów
  • Dodatkowe, nieformalne spotkania weekendowe dla dzieci (KIDS CLUB) oraz dorosłych i młodzieży (QUIZ NIGHT)