Kursy angielskiego dla dorosłych i młodzieży | IH Bydgoszcz

Kursy angielskiego dla młodzieży i dorosłych

Roczne kursy standardowe dla młodzieży i dorosłych adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę.

kursy angielskiego dla dorosłych i młodzieży

Kursy prowadzone są w oparciu o podręcznik i bazują na praktycznej metodzie komunikatywnej, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania i czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Kursy standardowe systematycznie rozwijają również sprawność rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.

W szkole International House w Bydgoszczy kursy prowadzone są głównie przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych „native speakers”, posiadających międzynarodowe kwalifikacje metodyczne CELTA lub DELTA, wymagane przez International House do nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Nauka odbywa się tylko po angielsku, co pomaga w przełamaniu bariery komunikowania się w tym języku.


kursy języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży

Programy kursów są spójne. Rozpoczynając naukę na poziomie '1′ można kontynuować ją do poziomu '6′, a po rekomendacji nauczyciela, rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych przygotowujących do Egzaminów Cambridge English.

Staramy się, aby grupy dla młodzieży i dorosłych podzielone były na dwie kategorie wiekowe: 16-18 lat oraz 18+.

Kursy standardowe General English dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w godzinach 15.40 – 17.20,17.35 – 19.15 lub 19.30 – 21.00.


Cena kursu standardowego obejmuje:

  • 120 godziny lekcyjne zajęć w ciągu roku
  • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zająć
  • dostęp do sali komputerowej z internetowymi kursami językowymi i oprogramowaniem wspomagającym naukę
  • dostęp do biblioteki z dużą ilością książek na różnych poziomach zaawansowania
  • dodatkowe konsultacje z nauczycielem w przypadku zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach spowodowanych np. chorobą
  • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach konwersacyjnych (do 40 godz. w ciągu roku), również dla członków najbliższej rodziny uczestnika szkoleń

Galeria