ZAPISY NA ROK 2021/22 | IH Bydgoszcz

ZAPISY NA ROK 2021/22

ZAPISY NA KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2021/2022

Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2021/22 do Szkoły International House w Bydgoszczy oraz do filii w NakleŻninie i Szubinie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i wrześniu 2021.

Nie ma żadnych przeszkód, aby na kursy języka angielskiego prowadzone w Szkole International House w Bydgoszczy, zapisać się po rozpoczęciu zajęć. W takim przypadku, w czasie testu sprawdzającego poziom zaawansowania słuchacza, brane jest pod uwagę, na jakim etapie nauki znajduje się grupa, do której ewentualnie miałby dołączyć słuchacz.
W przypadku zapisu po rozpoczęciu zajęć, cena za kurs pomniejszana jest proporcjonalnie do liczby zajęć, które się już odbyły.

Cena za jedną godzinę lekcyjną: od 16/18 zł za 45 minut!

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie: 52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl

W roku szkolnym 2021/22 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona całkowicie w klasach z zachowaniem koniecznych rygorów sanitarnych.  Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby na wielu poziomach zaawansowania dla  młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.

Oferta nauki w sposób zdalny/online skierowana jest do osób z całej Polski

Zajęcia w roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć w tygodniu rozpoczynającym się 27 września 2021. 

Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie

Nauczanie stacjonarne i zdalne/online prowadzone będzie przez doświadczonych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

Zapisy dla osób kontynuujących naukę

Zapisanie się na kursy języka angielskiego w roku 2021/22 nie następuje w sposób automatyczny. Aby wyrazić chęć kontynuowania nauki należy powiadomić o tym sekretariat naszej szkoły telefonicznie:  52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl, podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko ucznia (kontynuacja nauki)
  • miasto-oddział IH (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin) lub zajęcia online
  • numer telefonu kontaktowego, adres email

Dla osób, które wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829
Osoby kontynuujące naukę nie muszą podchodzić to testu sprawdzającego poziom zaawansowania.

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób kontynuujących od 1990 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Zapisy dla osób nowych/testy poziomu zaawansowania

Wszystkie osoby nowe (w tym dzieci od 5 roku życia), które chciałyby zapisać się na kursy stacjonarne/tradycyjne lub kursy całkowicie online w roku 2021/22,  proszone są najpierw o przystąpienie do testu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.
Na podstawie wyniku testu i wieku uczestnika, będziemy mogli zaproponować grupę na odpowiednim poziomie zaawansowania SYSTEM POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA.

Do testu można przystąpić w sposób zdalny/online lub w sposób tradycyjny.
1. Aby przystąpić do testu zdalnego/online należy wypełnić TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE. Formularz testu zawiera wszystkie informacje, które pozwolą nam się z Państwem skontaktować, aby zorganizować część ustną testu (zdalnie, na platformie ZOOM lub w sposób tradycyjny) oraz porozmawiać na temat  Państwa oczekiwań i preferencji dotyczących nauki. Do części pierwszej, gramatycznej testów zdalnych/online można podchodzić bez żadnych ograniczeń, również w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień)
2. Do testu przeprowadzanego w sposób tradycyjny można przystępować od 25.08.2021 w naszej szkole w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku, od godz. 12:00 do 17:30. Test składa się z części pisemnej (ok. 40 minut) i części ustnej (ok.10 minut).
Osoby zainteresowane testami i nauką w jednej z naszych filii w Nakle, Szubinie lub Żninie:
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie

Udział w testach jest bezpłatny i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Dla osób nowych, które nawet przed przystąpieniem do testu, wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2021 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, przewidziano niższe ceny opłat za naukę.
W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji z udziału w kursie przed jego początkiem, zaliczka zostanie w całości zwrócona. 
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

Cena za cały rok nauki (124 godziny lekcyjne) dla osób nowych od 2090 zł. SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


W związku z ciągle niepewną sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego, w chwili obecnej, preferowanym sposobem przystąpienia do testu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego jest udział w teście online.
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w teście online, mogą to zrobić w szkole w Bydgoszczy lub w filiach w Nakle, Szubinie i Żninie w terminach podanych powyżej.
Przypominamy, że udział w testach konieczny jest tylko dla osób nowych, które nie kontynuują nauki w naszej szkole, lub miały przerwę w nauce. 

Priorytetem w International House Bydgoszcz jest zapewnienie naszym uczniom/klientom oraz pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Przestrzegamy zachowania dystansu społecznego i zasad odpowiedniego postępowania, a w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, nauka języka angielskiego będzie mogła być prowadzona w sposób hybrydowy lub zdalny/online. WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE ZDALNEJ/ONLINE

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 52 322 35 15, 535 996 496, email: bydgoszcz@inthouse.pl