Zapisy i ceny 2022/23 - IH Bydgoszcz

Zapisy i ceny 2022/23

ZAPISY NA KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2022/2023

Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2022/23 do Szkoły International House w Bydgoszczy oraz do filii w NakleŻninie  i Szubinie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i wrześniu 2022.

Nie ma żadnych przeszkód, aby na kursy języka angielskiego prowadzone w Szkole International House w Bydgoszczy, zapisać się po rozpoczęciu zajęć. W takim przypadku, w czasie testu sprawdzającego poziom zaawansowania słuchacza, brane jest pod uwagę, na jakim etapie nauki znajduje się grupa, do której ewentualnie miałby dołączyć słuchacz.
W przypadku zapisu po rozpoczęciu zajęć, cena za kurs pomniejszana jest proporcjonalnie do liczby zajęć, które się już odbyły.

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie: 52 322 35 15, 535 996 496 lub mailowo bydgoszcz@inthouse.pl

W roku szkolnym 2022/23 organizujemy nabór od grup, w których nauka odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Nauka w grupach tradycyjnych/stacjonarnych prowadzona całkowicie w klasach z zachowaniem koniecznych rygorów sanitarnych.  Ten sposób nauczania może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
2. Nauka w grupach, które od początku roku szkolnego będą działały wyłącznie w sposób zdalny/online. Planujemy, aby na wielu poziomach zaawansowania dla  młodzieży i dorosłych, funkcjonowała przynajmniej jedna grupa całkowicie w trybie zdalnym/online. Nauka zdalna/online prowadzona będzie  z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM.
WIĘCEJ INFORMACJI O NAUCE ONLINE

Oferta nauki w sposób zdalny/online skierowana jest do osób z całej Polski

Zajęcia w roku szkolnym 2022/23 planujemy rozpocząć w tygodniu rozpoczynającym się 26 września 2022. 

Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie

Nauczanie stacjonarne i zdalne/online prowadzone będzie przez wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Zapisy dla osób kontynuujących naukę

Zapis na następny rok nie następuje automatycznie.  Aby wyrazić chęć kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/23, można to zrobić na dwa sposoby:
1. Na konto Szkoły nr: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829, należy dokonać przelewu zaliczki w wysokości 100 zł, a w tytule przelewu wpisać:
Zapisy 2022/23, kontynuacja nauki, imię i nazwisko ucznia oraz odział (Bydgoszcz, Nakło, Szubin lub Żnin).
Osoby, które do końca czerwca 2022 dokonają wpłaty 100 zł, będą mogły skorzystać z TAŃSZEGO CENNIKA przedwakacyjnego. Cennik powakacyjny, dostosowany będzie do aktualnej sytuacji na koniec sierpnia 2022 i prawdopodobnie zawierać będzie wyższe ceny.

2. Telefonicznie (52 322 35 15) lub mailowo (bydgoszcz@inthouse.pl ) prosimy skontaktować się z sekretariatem Szkoły i podać dane Słuchacza. W tym przypadku, nie będzie można skorzystać z cennika przedwakacyjnego.

Dodatkowo, osoby które zadeklarowały chęć nauki, wpłacając lub nie wpłacając zaliczkę w wysokości 100 zł, mogą już teraz zarezerwować miejsce w konkretnej grupie, kontaktując się telefonicznie (52 322 35 15) lub mailowo (bydgoszcz@inthouse.pl ) z sekretariatem Szkoły. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Na podpisanie umowy o naukę, wybór grupy i wybór opcji płatności, zapraszamy po wakacjach, do dnia 9 września 2022. W przypadku braku możliwości wyboru grupy, wpłacona zaliczka 100 zł będzie zwrócona w całości.

 SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Zapisy dla osób nowych/testy poziomu zaawansowania

Wszystkie osoby nowe (w tym dzieci od 5 roku życia w Bydgoszczy oraz dzieci od 7 roku życia w Nakle, Szubinie i Żninie), które chciałyby zapisać się na kursy stacjonarne/tradycyjne lub kursy całkowicie online w roku 2022/23,  proszone są najpierw o przystąpienie do testu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.
Test skałda się z dwóch części: gramatycznej (ok. 40 minut) i ustnej (ok. 10-15 minut). 
Na podstawie wyniku testu i wieku uczestnika, będziemy mogli zaproponować grupę na odpowiednim poziomie zaawansowania SYSTEM POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA.

Do części gramatycznej testu należy przystąpić w sposób zdalny/online. W tym celu należy wypełnić TEST POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE. Formularz testu zawiera wszystkie informacje, które pozwolą nam się z Państwem skontaktować, aby po wykonaniu części gramatycznej, zorganizować część ustną.
Dzieci w wieku od 5 do 9 lat, podchodzą tylko do części ustnej, ale wcześniej należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie  TESTU POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE.
Do części ustnej testu będzie można przystąpić zdalnie (na platformie ZOOM) lub w sposób tradycyjny, w sidzibie naszej szkoły w Bydgoszczy lub w czasie spotkań informacyjnych w filiach w Nakle, Szubinie i Żninie.
Do części pierwszej, gramatycznej testów, można podchodzić bez żadnych ograniczeń, również w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień). Kontakt ze strony Szkoły w sprawie terminu testu ustnego, nastąpi po 25.08.2022.
Osoby, które nie mają możliwości podejścia do częśći gramatycznej testu w sposób zdalny/online, mogą to zrobić w siedzibie naszej Szkoły w Bydgoszczy od 25.08.2022, od poniedziałku do piątku, od godz. 12:00 do 17:30.

Dla osób zainteresowanych testami i nauką w jednej z naszych filii w Nakle, Szubinie lub Żninie:
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Nakle
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Szubinie
Informacje o zapisach, testach i datach spotkań informacyjnych w Żninie
W czasie spotkań informacyjnych w filiach, będzie można podejść do części gramatycznej testu również w sposób tradycyjny, na papierze. W takim wypadku, część ustna testu odbędzie się zaraz po teście gramatycznym.

Udział w testach jest bezpłatny i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Osoby nowe, które nawet przed przystąpieniem do testu, wyrażą chęć zapisu przed wakacjami i do 30 czerwca 2022 roku wpłacą zaliczkę w wysokości 100 zł, będą mogły skorzystać z TAŃSZEGO CENNIKA przedwakacyjnego. Cennik powakacyjny, dostosowany będzie do aktualnej sytuacji na koniec sierpnia 2022 i prawdopodobnie zawierać będzie wyższe ceny.

W przypadku braku możliwości ustalenia odpowiedniej grupy lub rezygnacji przed rozpoczęciem kursu, wpłacona zaliczka 100 zł będzie zwrócona w całości.
W tytule przelewu zaliczki prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, osoba nowa, miejsca nauki (Bydgoszcz, Nakło, Szubin, Żnin lub online) oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
Numer konta do wpłaty zaliczki: 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

SZCZEGÓŁOWE CENNIKI


Przypominamy, że udział w testach konieczny jest tylko dla osób nowych, które nie kontynuują nauki w naszej szkole, lub miały przerwę w nauce. 

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 52 322 35 15, 535 996 496, email: bydgoszcz@inthouse.pl