WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016 - ZDJĘCIA! | IH Bydgoszcz

WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016 – ZDJĘCIA!

Dziękujemy wszystkim za udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego 2016 w Bydgoszczy!

Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolskie wydarzenie, które w roku 2016 miało już swoją czwartą edycję.

Jednego dnia, 20 listopada 2016, cała Polska napisała Wielki Test Języka Angielskiego i w ten sposób po raz czwarty udowodniła, że zna angielski.

Organizatorem Wielkiego Testu w Bydgoszczy była Szkoła Języka Angielskiego INTERNATIONAL HOUSE. Honorowym Patronatem Wielki Test objął Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.

Organizując Wielki Test Języka Angielskiego chcieliśmy:

  • umożliwić Polakom nieodpłatne sprawdzenie swoich kompetencji językowych
  • uczulić Polaków na konieczność zaznajomienia się z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), który stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, uczących się danego języka
  • promować konieczność ustawicznego kształcenia językowego
  • w przybliżeniu stwierdzić na jakim poziomie zaawansowania Polacy znają angielski
  • przedstawić opinii publicznej uśrednione przybliżone wyniki dla poszczególnych miast Polski oraz dla całego kraju

W wydarzeniu mogły wziąć udział dzieci (od 8 lat), młodzież i dorośli.

Uczestnicy od lat 13 (pierwsza klasa gimnazjum) napisali test, który określił ich poziom wg skali CEFR. Dzieci w wieku szkoły podstawowej (8 – 12 lat) napisały test sprawdzający ich obecne, podstawowe umiejętności językowe.

GALERIA ZDJĘĆ WIELKIEGO TESTU 2014 W BYDGOSZCZY

Film zachęcający do udziału w Wielkim Teście w roku 2014:

Film promujący Wielki Test w roku 2016

W BYDGOSZCZY test odbył się 20 listopada 2016 roku w Auli Collegium Copernicanum UKW przy ulicy Kopernika 1. 

Uczestnicy Testu, którzy wzięli udział w konkursie, opócz ciekawej rozrywki intelektualnej, mieli również możliwość zdobycia nagród rzeczowych, upominków, książek i darmowych kursów języka angielskiego o wartości kilku tysięcy złotych!

Aby wziąć udział w wielkim Teście, konieczna była rejestracja na stronie: http://bydgoszcz.znaangielski.pl

Więcej informacji o Wielkim Teście: http://bydgoszcz.znaangielski.plhttp://znaangielski.pl

Szczegółowy regulamin wydarzenia: http://bydgoszcz.znaangielski.pl/regulamin

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

Specjalne podziękowania dla sponsorów i fundatorów bardzo cennych nagród:

Klubu Fitness SPORT FACTORY i Księgarni Językowej POWER

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wielkiego Testu Języka Angielskiego 2016 w Bydgoszczy.

GALERIA ZDJĘĆ