Kursy językowe finansowane przez Unię Europejską - IH Bydgoszcz

Kursy finansowane przez Unię Europejską

Kursy językowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa.

Od kwietnia 2005 roku Szkoły Języka Angielskiego International House w Bydgoszczy i Toruniu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu uczestniczą w realizacji projektów, wcześniej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są one skierowane głównie do pracujących osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego, które poprzez uczestnictwo w kursach językowych i innych szkoleniach zawodowych, chcą podnieść swoją wartość na rynku pracy. Projekty finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa. Celem projektów jest zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej dorosłych osób pracujących z województwa kujawsko-pomorskiego, zwiększenie ich zdolności w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie.

Dotychczas zrealizowane projekty

Projekt nr Z/2.04/II/2.1/46/05/4/15/05 „Kursy językowe dla pracujących osób dorosłych z województwa Kujawsko – Pomorskiego”

Czas trwania: od 14.04. 2005r. do 15.05.2006r. Liczba uczestników projektu – 720 osób, 360 osób w Bydgoszczy, 360 osób w Toruniu i Włocławku.

Projekt nr Z/2.04/II/2.1/111/05/U/17/05 „Język angielski dla dorosłych osób pracujących z regionu kujawsko-pomorskiego”

Czas trwania: od 01.09.2005r. do 30.06.2006r. Liczba uczestników projektu – 720 osób, 360 osób w Bydgoszczy, Żninie i Nakle, 360 osób w Toruniu i Inowrocławiu.

Projekt nr Z/2.04/II/2.1/191/06/U/40/06 „Szkolenia językowe połączone z modułami specjalistycznymi dla dorosłych”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń. Partner: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Czas trwania: od 1.09.2006 do 30.06.2007. Liczba uczestników projektu-720 osób, 360 osób w Bydgoszczy, 360 osób w Toruniu i Włocławku. Dodatkowe moduły specjalistycznego języka angielskiego.

Projekt nr Z/2.04/II/2.1/192/06/U/34/06 „Szkolenia językowe i informatyczne połączone z treningiem asertywności dla dorosłych”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Partner: Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń. Czas trwania: od 1.09.2006 do 31.08.2007. Liczba uczestników projektu-720 osób, 360 osób w Bydgoszczy, Nakle i Żninie, 360 osób w Toruniu i Inowrocławiu. Projekt obejmował 100 lub 120 godzin lekcyjnych szkolenia standardowego z języka angielskiego. Kursy 100-godzinne uzupełnione były specjalistycznymi modułami językowymi, po 10 godzin w semestrze. W ramach projektu ok. 20% uczestników korzystało ze wsparcia dodatkowego w postaci szkoleń informatycznych obejmujących 12 godzin, lub treningu asertywności i umiejętności społecznych – 8 godzin.

Projekt nr Z/2.04/II/2.1/230/06/U/54/06 „Język angielski dla pracowników Policji z województwa kujawsko-pomorskiego”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Partner: Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń. Czas trwania: od 16.10.2006 do 15.08.2007. Zasięg projektu: 245 osób z Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia. Projekt przeznaczony był dla pracowników Policji i obejmował 120 godzin lekcyjnych szkolenia z języka angielskiego, podzielonych na 2 semestry. Uczestnicy kursu, oprócz realizowania programu standardowego: General English, poznawali również zagadnienia językowe związane ze specyfiką pracy w Policji.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-138/08 „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – nowe możliwości na rynku pracy”

Czas trwania: od 01.05.2009r. do 30.04.2010r. Liczba uczestników projektu-80 osób, 40 osób w Bydgoszczy, 40 osób w Toruniu. Projekt przygotowywał uczestników do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych-ECDL.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-300/08 „Szkolenia językowe połączone z treningiem asertywności i doradztwem zawodowym”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń. Czas trwania: od 01.04.2009r. do 30.04.2010r. Liczba uczestników projektu 144 osób w Toruniu , Aleksandrowie Kujawskim, Wąbrzeźnie i Golubiu Dobrzyniu. Oprócz języka angielskiego projekt oferował trening asertywności i trening doradztwa predyspozycji zawodowych.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-80/09 „Turystyka – branża z przyszłością”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń. Czas trwania: od 1.02 2010r. do 1.03.2011r. Liczba uczestników projektu- 216, 144 osoby w Toruniu, 72 osoby w Bydgoszczy. Język angielski w branży turystycznej oraz moduły zawodowe związane z turystyką.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-235/09 „Szkolenia językowe i zawodowe dla dorosłych osób pracujących z województwa kujawsko-pomorskiego”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Czas trwania: od 1.06.2010r. do 30.08.2011r. Liczba uczestników projektu-216, 144 osoby w Bydgoszczy, 72 osoby w Toruniu. Szkolenia z języka angielskiego i moduły zawodowe do wyboru: „Przedstawiciel handlowy”, „Pracownik obsługi biura”, „Specjalista ds. obsługi klienta”, „Podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej”.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-208/10 „Wyższe umiejętności i kwalifikacje podstawą elastycznego rozwoju pracownika”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Czas trwania: od 1.09.2010r. do 30.08.2011r. Liczba uczestników projektu-216 osób w Bydgoszczy, Nakle n/Not. i Żninie. Szkolenia z języka angielskiego i moduły zawodowe do wyboru: „Doskonalenie procesu sprzedaży i obsługi klienta” , „Skuteczny kierownik zespołu”.

Projekt numer WND-POKL.08.01.01-04-358/10 „Wzrost konkurencyjności MMŚP z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego”

Lider: Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz. Czas trwania: od 21.02.2011r. do 20.12.2011r. Liczba uczestników projektu-150 osób w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim. Szkolenia z języka angielskiego i moduły zawodowe.

Projekty w trakcie realizacji

W chwili obecnej International House w Bydgoszczy nie prowadzi żadnych kursów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Istnieje jednak możliwość pomocy naszej Szkoły w napisaniu i wdrożeniu projektu szkoleniowego dla zainteresowanych firm.

Główną częścią przygotowywanych przez nas projektów jest szkolenie z zakresu języka angielskiego.

W ramach oferty przygotowujemy bezpłatnie projekt szkoleniowy i wniosek o dofinansowanie szkoleń dla firm, następnie w przypadku  uzyskania dofinansowanie bierzemy udział w jego realizacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • analizę potrzeb szkoleniowych firm zainteresowanych udziałem w projekcie
  • opracowanie koncepcji projektu
  • ocenę zgodności projektu z kryteriami dostępu i kryteriami strategicznymi, na tej podstawie podjęcie decyzji o przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie i załączników
  • zarządzanie projektem lub doradztwo i consulting w zakresie zarządzania projektem realizację szkoleń

Doświadczenie International House i Instytutu Zarządzania i Rozwoju Kadr przy realizacji prawie 30 projektów zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowanie i zapewnia bezproblemową realizację i rozliczenie projektu. Natomiast dla zainteresowanych firm jest to rozwiązanie wygodne, ponieważ nie muszą wgłębiać się w gąszcz przepisów i wytycznych niezbędnych do przygotowania i zrealizowania projektu, a przede wszystkim nie ponoszą ryzyka że stracą czas (często także pieniądze), jeżeli przygotowany przez nie projekt nie zostanie skierowany do wdrażania.

W projektach mogą brać udział firmy i ich pracownicy z naszego regionu, preferowane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie wynosi:
80% dla mikro i małych przedsiębiorstw
70% dla średnich przedsiębiorstw.

Jeżeli szkolenia odbywają się w godzinach pracy, wkład własny może być wniesiony w postaci wynagrodzeń za czas spędzony na zajęciach.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami.