ZAPISY I CENY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 | IH Bydgoszcz

ZAPISY I CENY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPISY I CENY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2018/19 do Szkoły International House w Bydgoszczy oraz do filii w Nakle, Żninie i Szubinie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i wrześniu 2018.

Niższe ceny obowiązują dla osób nowych i  kontynuujących naukę, które wpłacą zaliczkę przed wakacjami, do 30 czerwca 2018.


Rodzaje kursów języka angielskiego prowadzone przez International House w Bydgoszczy, Nakle, Żninie i Szubinie:

 • Kursy standardowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 124 godziny lekcyjne
 • Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English: 120 godzin lekcyjnych
 • Kurs dla dzieci 5-6 letnich (English Play School): 62 godziny lekcyjne (tylko w Bydgoszczy)
 • Kursy dla firm i osób indywidualnych

Kursy standardowe i egzaminacyjne to spotkania dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, od poniedziałku do piątku. Kursy dla dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Dla firm i osób indywidualnych częstotliwość i pora zajęć ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut.

Dodatkowe informacje o nauce w Nakle
Dodatkowe informacje o nauce w Żninie
Dodatkowe informacje o nauce w Szubinie

Ceny:

 • Kurs standardowy (124 godziny) lub egzaminacyjny (120 godzin) dla słuchaczy w Bydgoszczy od 2140 zł
 • Kurs standardowy (124 godziny) lub egzaminacyjny (120 godzin) dla słuchaczy w Nakle od 1865 zł
 • Kurs standardowy (124 godziny) lub egzaminacyjny (120 godzin) dla słuchaczy w Żninie od 1845 zł
 • Kurs standardowy (124 godziny)  lub egzaminacyjny (120 godzin) dla słuchaczy w Szubinie od 1865 zł
 • Kurs dziecięcy dla 5-6-latków od 1090 zł
 • Ceny za szkolenia indywidualne i dla firm ustalane są w sposób indywidualny
Podręczniki i materiały dodatkowe w cenie kursu!
Do 40 godzin dodatkowych, bezpłatnych zajęć konwersacyjnych w ciągu roku szkolnego!

Dodatkowe zniżki

 • 100 zł rabatu dla każdej kolejnej osoby z rodziny
 • 100 zł rabatu za każdą zarekomendowaną osobę, która się zapisze i ukończy kurs
Szczegółowe cenniki na dole strony

 

Informacje dotyczące cen promocyjnych dla pracowników POLICJI 

Informacje dotyczące zapisów osób nowych i kontynuujących:

Wszystkie osoby kontynuujące, wpłacające zaliczkę przed wakacjami, które planują naukę w Bydgoszczy, zobowiązane są do zgłoszenia się w sekretariacie Szkoły (osobiście, mailowo lub telefonicznie) do dnia 5 września 2018 roku w celu wyboru formy płatności, podpisania umowy oraz wyboru planu zajęć (jeżeli nie ustaliły tego w momencie wpłaty zaliczki).

Osoby nowe (z zaliczką lub bez), które planują naukę w Bydgoszczy, prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Szkoły w celu podania danych potencjalnego uczestnika kursu, odbycia testu poziomującego, wyboru planu zajęć i popisania umowy. Test dla dzieci od 5 do 10 lat składa się tylko z części ustnej (5-8 minut), a dla dzieci od 11 roku życia, młodzieży i dorosłych z części pisemnej (ok. 40 minut) i ustnej (8-10 minut).

Wszystkie osoby nowe z filli w Nakle, Żninie i Szubinie (z zaliczką lub bez) prosimy o przybycie na spotkania informacyjne w terminach podanych poniżej w celu podania danych potencjalnego uczestnika kursu i odbycia testu poziomującego. Test dla dzieci od 7 do 10 lat składa się tylko z części ustnej (5-8 minut), a dla dzieci od 11 roku życia, młodzieży i dorosłych z części pisemnej (ok. 40 minut) i ustnej (8-10 minut).

Z osobami kontynuującymi z Nakła, Żnina i Szubina, które zadeklarowały chęć kontynuacji nauki poprzez wpłatę zaliczki lub w inny sposób (telefon, email) sekretariat naszej Szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia planu zajęć i formy płatności. Kontakt ten może nastąpić najpóźniej do dnia następnego po ostatnim terminie spotkań informacyjnych w danym mieście.

Dla wszystkich osób z filii w Nakle, Żninie i Szubinie, plan zajęć zostanie ustalony najpóźniej po ostatniej sesji informacyjno/testowej. Umowy do uczestników z Nakła, Żnina i Szubina zostaną wysłane pocztą.


Terminy testów i spotkań informacyjnych

Testy w Bydgoszczy odbywają się codziennie od 29 sierpnia 2018 w godz. od 12.00 do 17.30.

Testy i spotkania informacyjne w Nakle n/Notecią odbędą się 3, 10 i 17 września 2018 w godz. od 16.00 do 18.00 w LO nr 1, ul. Gimnazjalna 3.

Testy i spotkania informacyjne w Żninie odbędą się 5, 12 i 19 września 2018 w godz. od 16.00 do 18.00 w Gimnazjum nr 1, ul. 1 stycznia 17.

Testy i spotkania informacyjne w Szubinie odbędą się 4, 11, 18 września 2018 w godz. od 16.00 do 18.00 w LO nr 1, ul. Kcyńska 1.

Dla osób rozpoczynających naukę języka, testy nie są konieczne, ale prosimy o przybycie na spotkanie informacyjne w jednej z naszych fili lub do sekretariatu naszej Szkoły w Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje

UWAGA ! Wpłata zaliczki nie gwarantuje miejsca na kursie, a jedynie niższą cenę, dlatego jeśli jest to możliwe, zachęcamy do wyboru grupy jak najszybciej po wpłaceniu zaliczki. Jeżeli po wpłaceniu zaliczki lub raty nie będzie możliwe ustalenie planu lekcji odpowiadającego słuchaczowi, wszelkie wpłacone kwoty będą w całości zwracane.

W przypadku zapisu w trakcie roku szkolnego, przy ustalaniu ceny odejmowane są godziny, które się już odbyły.

Koszt podręczników, ćwiczeń i wszelkich materiałów dodatkowych wliczony jest w cenę kursu.

Dla osób uczestniczących w kursach egzaminacyjnych Cambridge English, przygotowujących do egzaminów w sesji letniej 2019, przeprowadzone zostaną bezpłatne testy próbne (mock exams), których wynik będzie stanowił o rekomendacji lub braku rekomendacji ze strony Szkoły odnośnie możliwości uzyskania pozytywnego wyniku na właściwym egzaminie.

Również dla osób podchodzących do egzaminów Cambridge English (FCE, CAE, CPE) zostaną zorganizowane dodatkowe, bezpłatne, zajęcia Exam Club, mające na celu przećwiczenie technik egzaminacyjnych.

Każdy słuchacz International House może korzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć konwersacyjnych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Bydgoszczy. Szkoła nie gwarantuje utworzenia klas konwersacyjnych na wszystkich poziomach zaawansowania oraz w terminach dostępnych dla wszystkich słuchaczy.

Każdy słuchacz International House może korzystać, w pracowni komputerowej Szkoły, z pakietu kursów internetowych NETLANGUAGES oraz platformy internetowej IH CAMPUS.

Po zakończeniu kursu każdy słuchacz International House otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Konto szkoły: PKO BP SA 11 1020 1462 0000 7102 0100 4829. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, miasto-oddział IH (przykład: Karol Nowak, Nakło)


Pliki do pobrania

CENNIK BYDGOSZCZ 2018-19

CENNIK ŻNIN 2018-19

CENNIK NAKŁO 2018-19

CENNIK SZUBIN 2018-19

CENNIK GRUPY PRZEDSZKOLNE 2018-19

KALENDARZ 2018-2019