Sekretariat Szkoły International House w Bydgoszczy, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

W czasie ferii zimowych (14.01 – 25.01.2019), sekretariat Szkoły czynny będzie od poniedziałku do czwartku, od godz. 9:00 do 15:00.

Zapisy na kursy prowadzimy w ciągu całego roku szkolnego. Dla osób zainteresowanych zapisem w roku szkolnym 2018/19, testy sprawdzające poziom zaawansowania przeprowadzane są będą w godzinach od 12:00 do 17:30, w siedzibie szkoły przy ulicy Piotrowskiego 6 w Bydgoszczy.

Każdy test składa się z części pisemnej i ustnej.

Czas trwania testu dla poziomów egzaminacyjnych (FCE, CAE, CPE) wynosi ok. 90 minut, dla pozostałych poziomów ok. 60 minut. Po teście pisemnym następuje test ustny, który trwa ok. 10 minut.

Dzieci do 10 roku życia uczestniczą tylko w rozmowie/teście ustnym, który trwa ok. 10 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na rok szkolny 2018/19