Sekretariat Szkoły International House w Bydgoszczy, w okresie wakacyjnym od 2 lipca do 24 sierpnia 2018, czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 16:00


Zapisy na kursy prowadzimy w ciągu całego roku szkolnego. Dla osób zainteresowanych zapisem w roku szkolnym 2018/19, testy sprawdzające poziom zaawansowania przeprowadzane będą od 28 sierpnia 2018, od godziny 12:00 do 17:30, w siedzibie szkoły przy ulicy Piotrowskiego 6 w Bydgoszczy.

Każdy test składa się z części pisemnej i ustnej.

Czas trwania testu dla poziomów egzaminacyjnych (FCE, CAE, CPE) wynosi ok. 90 minut, dla pozostałych poziomów ok. 60 minut. Po teście pisemnym następuje test ustny, który trwa ok. 10 minut.

Dzieci do 10 roku życia uczestniczą tylko w rozmowie/teście ustnym, który trwa ok. 10 minut.

Szczegóły dotyczące zapisów na rok szkolny 2018/19